Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018 (263)

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση του Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την Αποδοχή των ακόλουθων Χορηγιών και Δωρεών, για την υποστήριξη του 24ου Φεστιβάλ Παπάγου – Χολαργού
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση του Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απαλλαγή υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφορίας κλπ υπηρεσιών για έκδοση οικοδομικής άδειας του κτιρίου πολυϊατρείων και κέντρου ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων».…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση του Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Α) Τη δέσμευση των δαπανών έως 50.000,00€ σε βάρος των ΚΑ εξόδων του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018, όπως αυτές αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα (1). Οι πιστώσεις στη στήλη…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση του Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τα προνοιακά επιδόματα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Αριθμός Απόφασης: 124 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την Απαλλαγή της κας Κωνσταντίνας Κοπανέζου
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση του Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Τη δέσμευση των δαπανών έως 50.000,00€ σε βάρος των ΚΑ εξόδων του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018, όπως αυτές αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα (1) :
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση του Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, (σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1ιδ του ν.3852/2010), τη λήψη τελικής Απόφασης για τον Εξώδικο Συμβιβασμό επί των Οικονομικών Απαιτήσεων
H ΟικονομικήΕπιτροπήαφούέλαβε υπόψη της:  Την εισήγηση του Προέδρου.  Την τήρηση τηςνόμιμηςδιαδικασίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την Έγκριση : α. Τηςεκτέλεσηςτηςπρομήθειαςμε τίτλο «Προμήθεια ελαστικών για οχήματα του Δήμου», με τη διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός