Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2015

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2015 (248)

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, όπως, για το έτος 2016, το ύψος του Συντελεστή ΤΑΠ (Τέλους Ακίνητης Περιουσίας), καθοριστεί στο 0,35% για τα εντός και τα εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ακίνητα. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, όπως, για το έτος 2016, το ύψος του συντελεστή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Δημοτικού Φόρου), διατηρηθεί στα επίπεδα που καθορίζονται με την υπ΄αριθμ. 176/7-10-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι: 0,22 € για…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, όπως, για το έτος 2016, το ύψος του Τέλους Καθαριότητας Λαϊκών Αγορών, διαμορφωθεί στο ποσό των 82.264,00 €. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, όπως, για το έτος 2016, το ύψος των Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού, διατηρηθεί στα επίπεδα του έτους 2015, δηλ: 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Κατοικίες και κοιν/στοι χώροι πολυκατοικιών κοινότητα Παπάγου 2,00 €/τ.μ./έτος …
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Εγκρίνει:α) Την Ανάληψη Υποχρέωσης ποσού 4.800,00€, σε βάρος του Κ.Α. 00.6221.0001 του προϋπολογισμού έτους 2015.β) Την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής στο όνομα της Προϊσταμένης του Λογιστηρίου Φωτεινής Μπότη ύψους 4.800,00€, η οποία υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό εντός προθεσμίας τριών…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθ. 903/2015 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής ύψους 5.000,00 €, που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου Φωτεινής Μπότη και απαλλάσσει την υπόλογο από κάθε ευθύνη για το ένταλμα αυτό. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Εγκρίνει τις κατωτέρω δαπάνες που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή συνολικού ποσού 441,74€ από την υπόλογο διαχειρίστρια και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των αντιστοίχων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, όπως αναφέρεται στο πίνακα της συνημμένης…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός