Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Εγκρίνει τις κατωτέρω δαπάνες που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή συνολικού ποσού 411,71€ από την υπόλογο διαχειρίστρια και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των αντιστοίχων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση. Ο…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει α. Την αποδέσμευση του πλεονάζοντος ποσού από τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων που έχουν ήδη δεσμευθεί, όπως αυτές αναγράφονται στον πίνακα (1) της συνημμένης απόφασης.β. Τη δέσμευση των δαπανών σε βάρος των ΚΑ εξόδων του Προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους,…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει α. Σε συνέχεια των ορισθέντων στην υπ’ αριθ. 147/6-10-2015 απόφαση Οικ. Επιτροπής, την άσκηση του Ενδίκου μέσου της Παρέμβασης ενώπιον του Σ.Τ.Ε., κατά της υπ’ αριθ. 466/2013 αίτησης ακύρωσης της κας Κωνσταντίας Παπακώστα κατά του Δήμου Παπάγου- Χολαργού, οριζομένου…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Εγκρίνει τους Όρους Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού, για την Εργασία: «Προετοιμασία Δήμου Παπάγου – Χολαργού, για το σχεδιασμό νέων Έργων και Δράσεων και την προσέλκυση Χρηματοδοτικών πόρων, στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής περιόδου 2014-2020», σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση. Ο…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Εγκρίνει και καθορίζει τους Όρους Διακήρυξης Δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου για χρήση Πολιτιστικού Κέντρου Παπάγου, σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Εγκρίνει και καθορίζει τους Όρους Διακήρυξης Δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου για χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Τη σύνταξη και έγκριση των Όρων Διακήρυξης του έργου : « Συντήρηση – Επισκευή Γυμνασίων - Λυκείων, έτους 2015», σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός