Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (266)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 - 2015 1.Ο ΔΟΠΑΠ κατόπιν της υπ’ αριθ. 56/2014 απόφασης ΔΣ, δημοσιοποιεί πρόσκληση ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης εργασίας ως ακολούθως: ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΟΠΑΠ, μέχρι του ποσού των 10.000 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές:2.Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφορών…
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014»προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) 150.310,12 € και συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) 188.000,00 €, με χρηματοδότηση από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, με το σύστημα…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥΔιακηρύττει ότι: Διενεργείται επαναληπτική πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου με τελικό σκοπό την παράδοση τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του Π.Δ. 116/2004, σύμφωνα με τους…
Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση του επισυναπτόμενου προϋπολογισμού προσφοράς, για την ανάδειξη αναδόχου για την εργασία - υπηρεσία «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (59.990,00€) μαζί με τις επιβαρύνσεις, σύμφωνα…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Διενεργείται πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου με τελικό σκοπό την παράδοση τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του Π.Δ. 116/2004, σύμφωνα…
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Διακηρύσσει ότι: Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται στο Κοιμητήριο της δημοτικής κοινότητας Χολαργού, συνολικής επιφανείας 191,73 τ.μ., Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 31-10-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών , σύμφωνα…
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού διακηρύσσει ότι: Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός γραφείου που βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λ.Κηφισίας αρ.10-12,στο δεύτερο (Β΄) όροφο του κτηρίου ένα(Ι) του κτηριακού συγκροτήματος AGORA CENTER, συνολικής επιφανείας 52 τ.μ., Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 26/9/2014, ημέρα…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός