Απ'Ευθείας Αναθέσεις

Απ'Ευθείας Αναθέσεις (347)

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού τηλεματικής». Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Γ.Βασιλάκη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018 έως και Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του…
Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εργαλείων για τον εμπλουτισμό της αποθήκης μηχανοτεχνίτη». Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Γ.Βασιλάκη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018 έως και Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ…
Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΣΙΔΗΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ». Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Χ. Αναγνωστοπούλου) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018 έως και Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ…
Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια αλατιού για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων». Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Αυγουστάκη Παναγιώτη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 14 Δεκεμβρίου 2018 έως και 18 Δεκεμβρίου 2018, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του…
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού προκειμένου να καταρτίσει τον κατάλογο ενδιαφερομένων εργοληπτών δημοσίων έργων, ανά κατηγορία έργου της παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών…
Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΣΙΔΗΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ». Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Χ. Αναγνωστοπούλου) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 έως και Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ…
Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας - υπηρεσίας με τίτλο: «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού». Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Π. Αυγουστάκη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, την Τρίτη 04 Δεκεμβρίου 2018, από τις 08:30…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός