Αρ. Απόφασης 171/1-8-2017 ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ.

H Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση . 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Τη σύνταξη των «ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΜΕΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΠΙ ΑΥΤΗΣ, ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΦΑΝΕΡΩΜΈΝΗΣ & ΤΗΝΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΠΛ. Κ. ΠΑΛΑΜΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΝΟΤΗΤΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ», ως ακολούθως : Άρθρο 1ο: Η πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία θα λάβει χώρα την Τρίτη 26 Σεπτέμβριου 2017 και ώρα 10:00π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής για επικύρωση, η οποία έχει δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά του τελευταίου πλειοδότη, για νόμιμους λόγους. Εάν δεν υπάρξει πλειοδότης και ματαιωθεί η κατά την ως άνω ημερομηνία διενεργηθείσα δημοπρασία, αυτή επαναλαμβάνεται με τους ίδιους όρους στον ίδιο τόπο την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017 και την ίδια ώρα.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός