Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Την παράταση του χρόνου ισχύος της υπ΄ αριθμ. 8668/28-3-2014 τρέχουσας σύμβασης με την εταιρεία «ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» μέχρι και τρεις μήνες, ήτοι έως 27/6/2015, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει α. Συντάσσει – τροποποιεί το νέο σχέδιο προϋπολογισμού 2015 ακολουθώντας τις οδηγίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττική, ως κατωτέρω:- την μεταφορά της πίστωσης του ΚΑ 00.6721.0001 στον νέο ΚΑ 20.6721.0001- την μεταφορά της πίστωσης του ΚΑ 00.6711.1000 στον νέο 00.6711.0003-…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει α. Την εμφάνιση των Δικηγόρων του Δήμου κ.κ. Νικολάου Γεωργακόπουλου και Παναγιώτη Πούλιου, την 5η Φεβρουαρίου 2015 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ή και από διακοπή δικάσιμο, ενώπιον του Α’ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, στη δίκη που ξεκίνησε την…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει 1. Ανακαλεί την υπ΄αριθμ. 211/22-12-2012 απόφασή της, μόνο ως προς το σκέλος της παραπομπής του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για απευθείας συμφωνία εκμίσθωσης.2. Καθορίσει τους όρους διεξαγωγής νέας δημοπρασίας με μειωμένη τιμή εκκίνησης, σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο της…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει 1. Ανακαλεί την υπ΄αριθμ. 210/22-12-2012 απόφασή της Οικονομικής Επιτροπής, μόνο ως προς το σκέλος της παραπομπής του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για απευθείας συμφωνία εκμίσθωσης2. Καθορίζει τους όρους διεξαγωγής νέας δημοπρασίας με μειωμένη τιμή εκκίνησης, σύμφωνα με το συνημμένο…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Εγκρίνει την Παράσταση της επί Παγία αντιμισθία Δικηγόρου – Νομ. Συμβούλου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού κας Κωνσταντίας Παπακώστα, στα παρακάτω Δικαστήρια και σε κάθε μετ’ αναβολήν δίκη:1. Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (εργατικά), Μπαντή Χρυσούλα κ.λ.π. κατά Δήμου Παπάγου –…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει, Ότι οι ενστάσεις των:α) ΡΕΚΚΑΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣβ) ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Project cityγ) BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕδ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΝΑΥΠΑΚΤΙΤΗΣσχετικά με τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη προσφορά για την «Προμήθεια ακρυλικού ελαστοσυνθετικού τάπητα…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός