Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει 1. Τη Σύσταση Παγίας Προκαταβολής, ποσού 6.000,00 ευρώ, σε βάρος του Κ.Α. 00.8251.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού οικ. ετ. 2015.2. Την έκδοση εντάλματος στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου κας Καλλιόπης Σωτηροπούλου, η οποία ορίζεται διαχειρίστρια της…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Την απαλλαγή της υπαλλήλου κας Καλλιόπης Σωτηροπούλου, από κάθε ευθύνη, για το υπ’ αριθ. 70/10-02-2015 Χρηματικό Ένταλμα. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Εγκρίνει:α. Τη δέσμευση των δαπανών έως 50.000,00€ σε βάρος των ΚΑ εξόδων του Προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους, όπως αυτές αναγράφονται στον πίνακα (1) της συνημμένης απόφασης.β. Τη δέσμευση των δαπανών άνω των 50.000,00€ σε βάρος των ΚΑ εξόδων…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Ότι η Ένσταση της εταιρείας RETHINK AEBE, κατά του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο: "Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών συσκευών (τυμπάνων, μελανοταινιών κλπ) και φωτοτυπικού χαρτιού", πρέπει να γίνει δεκτή για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Την άσκηση του Ενδίκου μέσου της Έφεσης κατά της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΕΛ Α.Ε.» και της υπ’αριθ. 419/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου, οριζομένων προς τούτο των Δικηγόρων του Δήμου κ.κ. Νικόλαου Γεωργακόπουλου και…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Την αποδοχή της Δωρεάς, από την «ΑΦΟΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Ο.Ε.» προς τη Δ/νση ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ. του Δήμου, δύο (2) βενζινοκίνητων φυσητήρων Husvarna (μοντέλο 525 ΒΧ) και δύο (2) μικρών αλυσοπρίονων Husvarna (μοντέλο Τ425). Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει α. Την έγκριση του με αριθ. πρωτ. 30338/11-12-2015 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών του Δήμου,β. Την κήρυξη, ως άγονου, του πρόχειρου διαγωνισμό για την «Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού Δήμου Παπάγου –Χολαργού και Νομικών Προσώπων ΔΟΚΜΕΠΑ…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός