Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αρ. απόφ. 324/2018 “Τροποποίηση τοπικού ρυμοτομικού Λόφου Τσακού «Καθορισμός νέου περιγράμματος επέκτασης ερυθράς γραμμής»”

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, την τροποποίηση τοπικού ρυμοτομικού Λόφου Τσακού και τον «καθορισμό νέου περιγράμματος επέκτασης ερυθράς γραμμής», ώστε να προληφθεί το κτίριο του κολυμβητηρίου, αλλά και το υφιστάμενο κτίριο του κλειστού γυμναστηρίου «Αντώνης Τρίτσης», όπως φαίνεται στο συνοδεύον την απόφαση τοπογραφικό διάγραμμα του Δεκεμβρίου 2018.

Επίσης παραμένει σε ισχύ η υπ΄ αριθ. 227/2006 απόφαση με τις επικαιροποιήσεις της, δηλαδή τις υπ΄ αριθ. 36/2010 του πρώην Δήμου Χολαργού και υπ΄ αριθ. 175/2018 του Δόμου Παπάγου - Χολαργού.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 180 φορές Τελευταία τροποποίηση στις 14 Ιαν 2019