Β' ΒΑΘΜΙΑ Αποφάσεις 2017

Β' ΒΑΘΜΙΑ Αποφάσεις 2017 (20)

Θέμα : Εξέταση Αιτήματος έκπτωσης τιμήματος κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Χολαργού Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής έχοντας υπόψη: Την με Α.Π. 9/30-04-2009 Πράξη της 2ης Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Χολαργού που αφορά στην κατακύρωση της εκμίσθωσης του Κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Χολαργού, αρχόμενη από 1-7-2009 καθώς και την Πράξη τριετούς…
Θέμα: Παραχωρήσεις Σχολικών Χώρων σε Συλλόγους Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρ. 41 του Ν. 1566/85, την με αριθ. Δ4/495/29.7.97 Υπ. Απ. ΥΠΕΠΘ, την αριθ. Δ4/804/16.12.97 Υπ. Απ. ΥΠΕΠΘ, την Φ3/158/Γ1/210/20.2.98 και την Δ4/170/5.5.98 και τις διατάξεις του άρθρ. 192παρ. 2 του Ν.3463/2006 και το…
Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έργο συντήρησης και πιστοποίησης των ανελκυστήρων των σχολικών μονάδων, ύψους έως 3.000 Ευρώ. Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής έχοντας υπόψη: 1. Το σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΚΥΑ Φ.Α./ 9.2/ οικ.28425/1245 (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008) "Συμπλήρωση των διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και…
Θέμα : Αποδοχή χορηγίας 3.000ευρώ της Ε.Τ.Ε.στο 1ο ΓΕΛ Παπάγου και διάθεση αυτής Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής έχοντας υπόψη: Την με Α.Π. 467 / 7-7-2017 Αίτηση Χορηγίας του 1ου ΓΕΛ Παπάγου προς το Τμήμα Χορηγιών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Την από τις 9-8-2017 αναγγελία χορηγίας της Εθνικής Τράπεζας…
Θέμα : Παραχωρήσεις Σχολικών Χώρων σε Συλλόγους για το σχολικό έτος 2017-2018 Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρ. 41 του Ν. 1566/85, την με αριθ. Δ4/495/29.7.97 Υπ. Απ. ΥΠΕΠΘ, την αριθ. Δ4/804/16.12.97 Υπ. Απ. ΥΠΕΠΘ, την Φ3/158/Γ1/210/20.2.98 και την Δ4/170/5.5.98 και τις διατάξεις του άρθρ.…
Θέμα:Επιστροφή εγγύησης 300€ λειτουργίας του κυλικείου του 1ου Γυμνασίου - 1ου Λυκείου Παπάγουστον προηγούμενο μισθωτή κ. Κουρεμπή Αναστάσιο. Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής έχοντας υπόψη: Την Σύμβαση Μίσθωσης και Παραχώρησης Εκμετάλλευσης Κυλικείου του 1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου Παπάγου μεταξύ της 3ης Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου και του Κουρεμπή Αναστάσιου…
Θέμα : Εξουσιοδότηση διευθυντών Γυμνασίων-Λυκείων για πρόσβαση στους λογαριασμούς των σχολείωνστην τράπεζα EFG Eurobank και έκδοση χρεωστικής κάρτας για τον κάθε λογαριασμό. Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής έχοντας υπόψη: Τη με αριθμ. 45/22-03-17 (ΑΔΑ:ΨΩΧΦΩΞ1-1ΘΔ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παπάγου – Χολαργού «Ορισμός τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου…
Σελίδα 1 από 3

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός