Θέμα : Παραχωρήσεις Σχολικών Χώρων σε Αθλητικούς Συλλόγους για το σχολικό έτος 2017-2018 Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρ. 41 του Ν. 1566/85, την με αριθ. Δ4/495/29.7.97 Υπ. Απ. ΥΠΕΠΘ, την αριθ. Δ4/804/16.12.97 Υπ. Απ. ΥΠΕΠΘ, την Φ3/158/Γ1/210/20.2.98 και την Δ4/170/5.5.98 και τις διατάξεις του…
Θέμα : "Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορέςγια την εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου Παπάγου" Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής έχοντας υπόψη: την Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (Φ.Ε.Κ. 1003 /30.05.2008 τεύχος Β) την τροποποίηση της αρ. 64321/Δ4/16-5-2008 κοινής υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 111526/Δ4/10-9-2010 κοινή…
Θέμα : "ΕΗΔ- Έγκριση Δαπάνης για ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτητης λογιστικής υποστήριξης της Δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής του Δήμου Παπάγου - Χολαργού" Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής έχοντας υπόψη: Τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’) (αναλογική εφαρμογή στις Δημοτικές Σχολικές Επιτροπές) και της υπ’…
Θέμα : "ΕΗΔ- Αποδοχή Δωρεάς Αναπηρικού Αμαξιδίου" Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής έχοντας υπόψη: 1) Την με ΑΠ.27 18-7-2017 επιστολή του Προέδρου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Λυκείου Χολαργού προς τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού με θέμα τη δωρεά μεταχειρισμένου αναπηρικού αμαξιδίου. Εισηγείται…
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Περικλέους 55), στις 18/07/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων: Θέμα 1: Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για…
Θέμα : «Παραχώρηση αύλειου χώρου του 1ου Γυμνασίου-Λυκείου Παπάγου» Η Σχολική Επιτροπή Δ.Ε., αποφασίζει: Η ικανοποίηση του ανωτέρω αιτήματος, με την προϋπόθεση ότι ο φορέας θα αναλάβει τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης και θα παραδώσει τους χώρους που θα χρησιμοποιηθούν έτοιμους προς χρήση…
Θέμα : «Παραχωρήσεις σχολικών χώρων». Η Σχολική Επιτροπή Δ.Ε., αποφασίζει: Την ικανοποίηση του ανωτέρου αιτήματος με την προϋπόθεση ότι ο φορέας θα αναλάβει τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης και θα παραδίδει τους χώρους που χρησιμοποιεί έτοιμους προς χρήση στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές,…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός