Θέμα:Επιστροφή εγγύησης 300€ λειτουργίας του κυλικείου του 1ου Γυμνασίου - 1ου Λυκείου Παπάγουστον προηγούμενο μισθωτή κ. Κουρεμπή Αναστάσιο. Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής έχοντας υπόψη: Την Σύμβαση Μίσθωσης και Παραχώρησης Εκμετάλλευσης Κυλικείου του 1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου Παπάγου μεταξύ της 3ης Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου και του Κουρεμπή Αναστάσιου…
Θέμα : Εξουσιοδότηση διευθυντών Γυμνασίων-Λυκείων για πρόσβαση στους λογαριασμούς των σχολείωνστην τράπεζα EFG Eurobank και έκδοση χρεωστικής κάρτας για τον κάθε λογαριασμό. Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής έχοντας υπόψη: Τη με αριθμ. 45/22-03-17 (ΑΔΑ:ΨΩΧΦΩΞ1-1ΘΔ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παπάγου – Χολαργού «Ορισμός τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου…
Θέμα:Έγκριση των Πρακτικών των προηγούμενων Συνεδριάσεων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του ΦΕΚ 318/25-02-2011 (τ.Β΄) που αφορά στη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών. Τις διατάξεις του άρθρου 41, παρ. 3 του Ν. 1566/85 «∆οµή και λειτουργία της Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης» Τα…
Θέμα : Έγκριση πρακτικού και αποδοχή αποτελέσματος Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορέςγια την ανάθεση λειτουργίας & εκμετάλλευσης του Σχολικού Κυλικείου του 1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου Παπάγου. Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής έχοντας υπόψη: Την υπ’ αρίθμ. 12 / 2017 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δ.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για την ανάθεση…
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Περικλέους 55), στις 18/09/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00μμ για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων: Θέμα 1ο: Έγκριση πρακτικού και αποδοχή αποτελέσματος Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού…
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Περικλέους 55), στις 28/07/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00πμ για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων: Θέμα: Πρόσληψη καθαριστριών με Σύμβαση Έργου για τις ανάγκες καθαριότητας…
Θέμα : Πρόσληψη καθαριστριών με Σύμβαση Έργου για τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδωνΔευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και έγκριση όρων προκήρυξης. Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.4 του Ν. 3852/2010 σύµφωνα µε το οποίο προστίθενται στο άρθρο 75 παρ.Ι του Ν. 3463/2006…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός