Θέμα : Έγκριση πρακτικού και αποδοχή αποτελέσματος Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορέςγια την ανάθεση λειτουργίας & εκμετάλλευσης του Σχολικού Κυλικείου του 1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου Παπάγου. Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής έχοντας υπόψη: Την υπ’ αρίθμ. 12 / 2017 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δ.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για την ανάθεση…
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Περικλέους 55), στις 18/09/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00μμ για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων: Θέμα 1ο: Έγκριση πρακτικού και αποδοχή αποτελέσματος Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού…
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Περικλέους 55), στις 28/07/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00πμ για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων: Θέμα: Πρόσληψη καθαριστριών με Σύμβαση Έργου για τις ανάγκες καθαριότητας…
Θέμα : Πρόσληψη καθαριστριών με Σύμβαση Έργου για τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδωνΔευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και έγκριση όρων προκήρυξης. Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.4 του Ν. 3852/2010 σύµφωνα µε το οποίο προστίθενται στο άρθρο 75 παρ.Ι του Ν. 3463/2006…
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Περικλέους 55), στις 26/06/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακόλουθου θέματος: Θέμα: Παραχώρηση αύλειου χώρου του 1ου Γυμνασίου-Λυκείου Παπάγου στον Σύλλογο…
Θέμα : Παραχωρήσεις Σχολικών Χώρων σε Αθλητικούς Συλλόγους για το σχολικό έτος 2017-2018 Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρ. 41 του Ν. 1566/85, την με αριθ. Δ4/495/29.7.97 Υπ. Απ. ΥΠΕΠΘ, την αριθ. Δ4/804/16.12.97 Υπ. Απ. ΥΠΕΠΘ, την Φ3/158/Γ1/210/20.2.98 και την Δ4/170/5.5.98 και τις διατάξεις του…
Θέμα : "Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορέςγια την εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου Παπάγου" Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής έχοντας υπόψη: την Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (Φ.Ε.Κ. 1003 /30.05.2008 τεύχος Β) την τροποποίηση της αρ. 64321/Δ4/16-5-2008 κοινής υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 111526/Δ4/10-9-2010 κοινή…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός