Η Σχολική Επιτροπή Δ.Ε., αποφασίζει, Την έγκριση του πρακτικού διενέργειας του Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάγκες λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Σχολικού Κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Χολαργού, όπως παρατίθεται παρακάτω: Στον Χολαργό, και στο γραφείο του Διευθυντή του 2ου Γυμνασίου Χολαργού σήμερα 4/6/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα…
Η Σχολική Επιτροπή Δ.Ε., αποφασίζει, Την ικανοποίηση του αιτήματος με την προϋπόθεση ότι ο φορέας θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, θα αναλάβει τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης και θα παραδώσει τον χώρο που θα χρησιμοποιήσει έτοιμο προς χρήση…
Η Σχολική Επιτροπή Δ.Ε., αποφασίζει, Την ικανοποίηση του αιτήματος με την προϋπόθεση ότι ο φορέας θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, θα αναλάβει τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης και θα παραδώσει τον χώρο που θα χρησιμοποιήσει έτοιμο προς χρήση…
Η Σχολική Επιτροπή Δ.Ε., αποφασίζει, Την ικανοποίηση του αιτήματος με την προϋπόθεση ότι ο φορέας θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, θα αναλάβει τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης και θα παραδώσει τον χώρο που θα χρησιμοποιήσει έτοιμο προς χρήση…
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 8η Συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, που θα λάβει χώρα στην έδρα της Σχολικής Επιτροπής Δ.Ε., Αναστάσεως 90 Παπάγου, στις 18/6/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων: Θέμα 1ο: Παραχώρηση Σχολικού Χώρου στον…
Η Σχολική Επιτροπή Δ.Ε., αποφασίζει, Την ικανοποίηση του αιτήματος με την προϋπόθεση ότι ο φορέας θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, θα αναλάβει τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης και θα παραδώσει τον χώρο που θα χρησιμοποιήσει έτοιμο προς χρήση…
Η Σχολική Επιτροπή Δ.Ε., αποφασίζει, Την ικανοποίηση του αιτήματος, για την πραγματοποίηση της καλοκαιρινής εκδήλωσης του Συλλόγου, με την προϋπόθεση ότι ο φορέας θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, θα αναλάβει τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης και θα παραδώσει…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός