Η Σχολική Επιτροπή Δ.Ε., μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει Την παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 1ου Γυμνασίου Παπάγου, για τη λειτουργία Θεατρικού Εργαστηρίου, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2019-2020, κάθε Σάββατο και ώρες από 16:30 έως και 18:30 και το οποίο θα διεξάγεται από την κυρία Λυρά Γρηγορία.Προϋπόθεση…
Η Σχολική Επιτροπή Δ.Ε., μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει Ι. Ο ορισμός οικονομικού διαχειριστή του νομικού προσώπου Σχολική Επιτροπή Δ.Ε. Δήμου Παπάγου – Χολαργού, της Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δ.Ε. Σουρανή Αγλαΐας και ο ορισμός της Αντιπροέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δ.Ε. Παραδέλλη Ισμήνης ως αναπληρώτριας, σε περίπτωση νομίμου κωλύματος.II. Την…
Η Σχολική Επιτροπή Δ.Ε. μετά από διαλογική συζήτηση, , αποφασίζει Η συγκρότηση σε Σώμα της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και ο ορισμός του κ. Θωμόπουλου Ευάγγελου ως Γραμματέα της Σχολικής Επιτροπής. Η Πρόεδρος Σουρανή Αγλαϊα
Η Σχολική Επιτροπή Δ.Ε., αποφασίζει, Την ικανοποίηση του αιτήματος με την προϋπόθεση ότι ο φορέας θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, θα αναλάβει τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης και θα παραδώσει τον χώρο που θα χρησιμοποιήσει έτοιμο προς χρήση…
Η Σχολική Επιτροπή Δ.Ε., αποφασίζει, Την ικανοποίηση του αιτήματος με την προϋπόθεση ότι ο Σύλλογος θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, θα αναλάβει τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης και θα παραδώσει τον χώρο που θα χρησιμοποιήσει έτοιμο προς χρήση…
Η Σχολική Επιτροπή Δ.Ε., αποφασίζει, Την έγκριση της υπ΄ αριθ. 2/25-6-2018 μελέτης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης σε σχολικές μονάδες εποπτείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού. Ο Πρόεδρος Μιχαήλ Τράκας
Η Σχολική Επιτροπή Δ.Ε., αποφασίζει, Την έγκριση μελέτης για την προμήθεια γάλακτος στα πλαίσια των ΜΑΠ σε δικαιούχους οι οποίοι απασχολούνται με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου για τον καθαρισμό των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 1/18-6-2018 μελέτη της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός