17η Απόφαση 4ης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. (23.04.2019)

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει

1. Η έγκριση της υπ΄ αριθ. 4 Μελέτης με αρ. πρωτ. 26/7-3-2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ004759153) της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των σχολικών μονάδων, των αιθουσών τους, τον αριθμό των φοιτούντων μαθητών και των αναγκών τους, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 8.761,50 €, πλέον 24% Φ.Π.Α 2.102,76 €, ήτοι συνολικά 10.864,26 €.
2. Η εξουσιοδότηση του προέδρου για τις περαιτέρω ενέργειες.

Ο Πρόεδρος

Πετράκης Χρήστος

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός