7η Απόφαση 2ης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. (25.02.2019)

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει

Λευκό ψήφησε, η κυρία Αναστασία Γιαννικοπούλου, η κυρία Αναστασία Τζήκα και η κυρία Αργυρώ Κράια.
1) Η αποδοχή του με αρ. πρωτ. 19/01.02.2019 αιτήματος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Νηπιαγωγείου Χολαργού, για αποδοχή αφιλοκερδούς παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στο 4ο Νηπιαγωγείο Χολαργού, της εταιρείας «Doctor Clean Housekeeping Service and Facility Management IKE”
2) Η σύναψη σύμβασης μεταξύ της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και της εταιρίας με την επωνυμία «Doctor Clean Housekeeping Service and Facility Management IKE» και με τους παρακάτω όρους: ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
1. Η διάρκεια της σύμβασης ρητά συμφωνείται ότι είναι αρχομένη την 1η Φεβρουαρίου 2019 και λήγουσα την 17η Ιουνίου 2019, ενώ δηλώνεται ότι η παροχή υπηρεσιών εκ μέρους της εταιρείας “DOCTOR CLEAN” προς το 4ο Νηπιαγωγείο Χολαργού, θα γίνεται αφιλοκερδώς.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
2. Η εταιρεία δηλώνει ότι δι΄ εντεταλμένου υπαλλήλου του επισκέφθηκε, έλεγξε και έκανε τις απαραίτητες επιμετρήσεις των χώρων, επί των οποίων στηρίχθηκε η αφιλοκερδής παροχή υπηρεσιών. Έτσι, κάθε μέλλουσα μεταβολή των χώρων και της εν γένει καταστάσεως των πραγμάτων, θα έχει σανεπακόλουθο την αναθεώρηση της σύμβασης μεταξύ των συμβαλλομένων. Σε περίπτωση έλλειψης συμφωνίας, λύεται η σύμβαση. Σε περίπτωση αλλαγής έδρας, αναθεωρείται η σύμβαση.
2.1 Η εταιρεία θα επιβλέπει την άριστη παροχή των υπηρεσιών από το προσωπικό της, μέσα στις οποίες είναι:
Καθημερινός γενικός καθαρισμός των τριών (3) WC του 4ου Νηπιαγωγείου Χολαργού,
καθαρισμός (σκούπισμα και σφουγγάρισμα).
Παράδοση των τριών (3) WC του 4ου Νηπιαγωγείου Χολαργού έτοιμων προς χρήση, μεριμνώντας παράλληλα για την ασφάλεια των ατόμων που χρησιμοποιούν τους χώρους αυτούς από παράγοντες που μπορούν να φέρουν σε κίνδυνο την σωματική τους ακεραιότητα (ολισθηρό δάπεδο κ.λ.π.)

ΑΜΟΙΒΗ- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
3. Η εργασία από την πλευρά της εταιρείας θα είναι εθελοντική, δηλαδή αφιλοκερδής.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
4. Όλοι οι όροι της συμβάσεως ανάγονται σε ουσιώδεις και δεν δύνανται να τροποποιηθούν παρά μόνον με γραπτή συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων.


Ο Πρόεδρος
Πετράκης Χρήστος

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός