5η Απόφαση 1ης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. (28.01.2019)

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει

Η ικανοποίηση των αιτημάτων ως ακολούθως:

1) Για το 1ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού:
Η παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων και δύο ακόμα αιθουσών διδασκαλίας του ισογείου, για τις δραστηριότητες που προγραμματίζει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, μετά το από 21-11-2018 αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού για τα προγράμματα:
▪ χειροτεχνία, κάθε Τρίτη 18:00-19:00, το οποίο θα διεξαχθεί από την κυρία Τατιάνα Νοστράκη
▪ καράτε, κάθε Τρίτη 17:00-18:00 και 18:00-19:00 και Παρασκευή 17:00-18:00, το οποίο θα διεξάγει η κυρία Θεοδώρα Δουγένη,
▪ graffiti, κάθε Τετάρτη 16:40-18:00, το οποίο θα διεξαχθεί από τον κύριο Μανώλη Ηλιόπουλο σε συνεργασία με την κυρία Νάντια Στασινού,
▪ σκάκι, κάθε Σάββατο 12:30-13:00 για αρχάριους και 13:40-14:40 για προχωρημένους, το οποίο θα διεξάγει η κυρία Ολυμπία Μακρή,
▪ Latin- Zumba, κάθε Δευτέρα 16:15-17:15 και 17:15-18:15 και κάθε Τετάρτη 18:15-19:15, το οποίο θα διεξάγει η κυρία Αντιγόνη Κουρούση,
▪ Zumba, κάθε Σάββατο 10:00-11:00, το οποίο θα διεξάγει η κυρία Αντιγόνη Κουρούση
▪ Pilates, κάθε Τρίτη 19:00-20:00 και Σάββατο 12:00-13:00 το οποίο θα διεξάγει η κυρία Ελισάβετ Γκικούλη
▪ Δράσεις Ανάγνωσης, κάθε Τετάρτη 16:15-17:15 το οποίο θα διεξάγει η κυρία Θεοδοσία Δάκογλου
▪ Θεατρικό Εργαστήρι, κάθε Παρασκευή 16:15-17:15, το οποίο θα διεξάγει η κυρία Κατερίνα Γερολυμάτου
▪ Δημιουργική γραφή και εικονογράφηση, κάθε Σάββατο 11:00-12:30, το οποίο θα διεξάγει η κυρία Βασιλική Ματσιούλα
▪ Παραδοσιακοί Χοροί, κάθε Κυριακή 17:30-18:30, το οποίο θα διεξάγει Βασιλική Ραντούμη

2) Για το 1ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου:
Η παραχώρηση του κλειστού Γυμναστηρίου του σχολείου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τις προπονήσεις των ακαδημιών των Συλλόγων ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ και ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠΑΓΟΥ, μετά το από 13-7-2018 αίτημα των αθλητικών Συλλόγων ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ και ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ, υπό προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Πράξη 4 του Συμβουλίου της Σχολικής Κοινότητας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου

3) Για το 3ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου:
Η παραχώρηση αίθουσας του σχολείου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες των θεατρικών ομάδων των 2ου και 3ου Δημοτικών Σχολείων Παπάγου, κάθε Πέμπτη 16:15-20:30, υπό την καθοδήγηση της κυρίας Γρηγορίας Λυρά και της κυρίας Χαρίκλειας Χριστοδουλοπούλου, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 768/16-11-2018 αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου.

4) Για το 5ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού:
Η παραχώρηση αιθουσών του σχολείου, για τις δραστηριότητες που προγραμματίζει μετά το από 18-12-2018 αίτημα του ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου για τα προγράμματα:▪ Εργαστήριο εικαστικών για παιδιά, κάθε Τετάρτη 19:00-20:00, το οποίο θα διεξαχθεί από την κυρία Ελίνα Γεροντή
▪ Εργαστήριο Ρομποτικής, κάθε Παρασκευή 18:00-19:30 για τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, και κάθε Παρασκευή 19:30-21:00 για τις τάξεις Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, το οποίο θα διεξάγει ο κύριος Αλέξανδρος Κυριακίδης, με την προϋπόθεση ότι οι φορείς θα αναλάβουν τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης και θα παραδίδονται οι χώροι που χρησιμοποιούνται έτοιμοι προς χρήση στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, δεν θα παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων και θα αποκαθίστανται άμεσα τυχόν φθορές ή ζημιές σε κινητά ή ακίνητα στοιχεία του συγκροτήματος (άρθρ. 41 του Ν. 1566/85), καθώς και δεν θα υπάρξει οικονομική επιβάρυνση από μέρους των μαθητών που θα συμμετέχουν. Απαραίτητη για τη συμμετοχή των μαθητών στις ως άνω δραστηριότητες, είναι η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης γονέα ή κηδεμόνα που να βεβαιώνει την καλή υγεία του παιδιού καθώς και την συναίνεση του στη συμμετοχή του παιδιού του στα προγράμματα.
Προϋπόθεση, πως θα τηρούνται οι όροι της υπ΄αριθ. 3/8.01.1995 (ΦΕΚ 15/Β/12.01.1996) Αστυνομικής Διάταξης του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας».
Οι υπεύθυνοι των προγραμμάτων να έχουν την πλήρη ευθύνη για τη σωματική ακεραιότητα των συμμετεχόντων και για την εγγύηση των συνθηκών που είναι αναγκαίες και ικανές για τη διδασκαλία των ανωτέρω δραστηριοτήτων.
Επιπλέον, για την παραχώρηση του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου στους αθλητικούς Συλλόγους ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ και ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ, να ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της Πράξης 4 του Συμβουλίου της Σχολικής Κοινότητας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου.
Για την παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού για την συμμετοχή μαθητών στο μάθημα του καράτε με υπεύθυνη την κυρία Θεοδώρα Δουγένη, να είναι απαραίτητη η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86, στην οποία ο γονέας ή κηδεμόνας του μαθητή θα δηλώνει με προσωπική του ευθύνη τα παρακάτω:
α) Βεβαιώνω την καλή υγεία του παιδιού μου, κατόπιν εξέτασης ιατρού, που τον/ην καθιστά ικανό/ή να συμμετέχει σε Αθλητικά Προγράμματα και
β) Εγκρίνω τη συμμετοχή του τέκνου μου __________________ στο πρόγραμμα του Karate και αποδέχομαι ότι παρά την επαγγελματική κατάρτιση του εκπαιδευτή, οι προπονήσεις στο άθλημα του Karate ενέχουν κίνδυνο ατυχήματος, συναινώντας εν τούτοις στη συμμετοχή του παιδιού μου στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Θετικά στο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στη σχολική της μονάδα ψήφισε η κυρία Μάσσου Μαρία, Διευθύντρια 5ου Δ.Σ. Χολαργού.

Ο Πρόεδρος

Πετράκης Χρήστος

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός