2η Απόφαση 1ης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. (28.01.2019)

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει

Η ικανοποίηση του από από 28-01-2019 αιτήματος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Νηπιαγωγείου Παπάγου, για την παραχώρηση χώρου του Νηπιαγωγείου για τη διεξαγωγή του εργαστηρίου «Θεατρικό Παιχνίδι», το οποίο θα διεξάγει ο κύριος Χρήστος Πίτσας μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου και του ολοήμερου σχολείου, μία φορά την εβδομάδα και σε μέρα και ώρα που θα προκύψει κατόπιν συνεννόησης με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και του 2ου Νηπιαγωγείου Παπάγου.

Προϋπόθεση, ότι οι φορείς θα αναλάβουν τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης και θα παραδίδονται οι χώροι που χρησιμοποιούνται έτοιμοι προς χρήση στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, δεν θα παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία του Νηπιαγωγείου και θα αποκαθίστανται άμεσα τυχόν φθορές ή ζημιές σε κινητά ή ακίνητα στοιχεία του συγκροτήματος (άρθρ. 41 του Ν. 1566/85), καθώς και δεν θα υπάρξει οικονομική επιβάρυνση από μέρους των μαθητών που θα συμμετέχουν. Απαραίτητη για τη συμμετοχή των μαθητών στην ως άνω δραστηριότητα, είναι η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης γονέα ή κηδεμόνα που να βεβαιώνει την καλή υγεία του παιδιού καθώς και την συναίνεση του στη συμμετοχή του παιδιού του στο πρόγραμμα.

Προϋπόθεση, πως θα τηρούνται οι όροι της υπ΄αριθ. 3/8.01.1995 (ΦΕΚ 15/Β/12.01.1996) Αστυνομικής Διάταξης του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας».
Οι υπεύθυνοι του προγράμματος να έχουν την πλήρη ευθύνη για τη σωματική ακεραιότητα των συμμετεχόντων και για την εγγύηση των συνθηκών που είναι αναγκαίες και ικανές για τη διδασκαλία του ανωτέρω προγράμματος.

Ο Πρόεδρος

Πετράκης Χρήστος

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός