29η Απόφαση 10ης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Π.Ε.

Μετά από διαλογική συζήτηση της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, αποφασίζεται 

Η έγκριση για την πραγματοποίηση της δαπάνης για το πρωτογενές αιτιολογημένο αίτημα με αριθμό πρωτ. 116/20-12-2018 και Α.Δ.Α.Μ. ΚΗΜΔΗΣ 18REQ004283379 2018-12-28 που αφορά στην προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών των ενταγμένων Δημοτικών Σχολείων στο Σύστημα Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού για τα σχολεία: 1ο Δημοτικό Παπάγου, 1ο Δημοτικό Χολαργού και 5ο Δημοτικό Χολαργού, (άρθρο 38, παρ. 1, Ν.4412/2016) με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Πετράκης

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός