13η Απόφαση 5ης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Π.Ε.

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει

Η παραχώρηση του αύλειου χώρου των 1ου Δ.Σ. Χολαργού (Περικλεούς 53),καθώς επίσης δύο (2) αιθουσών για την φύλαξη του μηχανολογικού εξοπλισμού στο ισόγειο του κτηρίου και των W.C. του σχολείου για τη λειτουργία θερινού δημοτικού κινηματογράφου από 25-6-18 ως 31-8-18 για όλες τις ημέρες της εβδομάδας και για την απογευματινή και βραδινή προβολή, ενώ η ημερομηνία παράδοσης ορίζεται το Σάββατο 01-9-2018.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω παραχώρηση δεν περιλαμβάνει το κυλικείο.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης, καθώς και να παραδώσει τους χώρους που χρησιμοποιεί έτοιμους προς χρήση στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές και να αποκαθιστά άμεσα τυχόν φθορές ή ζημιές ήθελε προκληθούν σε κινητά ή ακίνητα στοιχεία του συγκροτήματος.

Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνει:
Την απολύμανση των τουαλετών από εξειδικευμένο συνεργείο που θα αποδεικνύεται από το ανάλογο πιστοποιητικό το οποίο θα παραδώσει στη διευθύντρια του σχολείου.

Σε περίπτωση που αλλαχθούν οι κλειδαριές θα φροντίσει να παραδώσει αντικλείδια στη Διευθύντρια του σχολείου.

Επίσης, ο ανάδοχος θα αναλάβει να χορηγήσει στη Σχολική Επιτροπή Π.Ε, εγγυητική επιστολή ύψους 1.500 € για εξασφάλιση πληρωμής λογαριασμών (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) καθώς επίσης και για την εξασφάλιση τήρησης των λοιπών προαναφερθέντων όρων και συγκεκριμένα:
α) παράδοσης την 1-9-2018 έτοιμων των χώρων που χρησιμοποιούσε και στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση αλλαγών, με αποκατάσταση τυχόν ζημιών, φθορών στον προαύλιο χώρο από τραπεζοκαθίσματα, καθώς και βαμμένων των αιθουσών αν κριθεί αναγκαίο,
β) παράδοσης απολυμασμένων των τουαλετών από εξειδικευμένο συνεργείο και παράδοσης σχετικού πιστοποιητικού την 1-9-2018,
γ) αφαίρεση όλου του εξοπλισμού,
δ) παράδοσης κλειδιών του σχολείου.

Όλα τα παραπάνω θα αποδεικνύονται από σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, το οποίο θα υπογραφτεί την 1-9-2018 από τον ανάδοχο, εκπρόσωπο του ΔΟΠΑΠ και τη Διευθύντρια του εν λόγω σχολικού συγκροτήματος, οπότε τότε και μόνον θα επιστραφεί από τη Σχολική Επιτροπή Π.Ε. η προαναφερθείσα εγγυητική επιστολή.

Τέλος, ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει καθημερινά, όπως γινόταν και τα προηγούμενα χρόνια, είκοσι (20) δωρεάν εισιτήρια για τους μαθητές που φοιτούν σε σχολεία του Δήμου. Η παράδοση των δωρεάν εισιτηρίων θα γίνεται στο Τμήμα Παιδείας του Δήμου και σύμφωνα πάντα με τη σήμανση καταλληλότητας της ταινίας της εταιρείας διανομής.

Υπεύθυνος για την τήρηση των ανωτέρω ορίζεται ο ΔΟΠΑΠ.


Ο Πρόεδρος

Χρήστος Πετράκης

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός