21η Απόφαση 8ης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Π.Ε.

21η Απόφαση 8ης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Π.Ε.


Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει

1) Η αποδοχή των πρακτικών συγκρότησης Συμβουλίου Σχολικών Κοινοτήτων των Διευθυντών και Προϊστάμενων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Δήμου, μέλη οποίων ορίζονται ως Οικονομικοί Υπόλογοι των σχολικών συγκροτημάτων.

2) Ο ορισμός Οικονομικών Υπολόγων στις σχολικές μονάδες του Δήμου Παπάγου – Χολαργού ως εξής:

 Ο ορισμός της Διευθύντριας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, κυρίας Τζήκα Αναστασίας, ως Οικονομικού Υπολόγου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού και του 6ου Νηπιαγωγείου Χολαργού,
 Ο ορισμός της Διευθύντριας του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, κυρίας Σταύρου Ιωάννας, ως Οικονομικού Υπολόγου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού και του 4ου Νηπιαγωγείου Χολαργού,
 Ο ορισμός της Διευθύντριας του 5ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, κυρίας Μάσσου Μαρίας, ως Οικονομικού Υπολόγου του 5ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού,
 Ο ορισμός της Διευθύντριας του 3ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, κυρίας Δημακοπούλου Μαρίας, ως Οικονομικού Υπολόγου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού και του 3ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού,
 Ο ορισμός της Προϊσταμένης του 1ου Νηπιαγωγείου Χολαργού, κυρίας Κέφη Μαρίας, ως Οικονομικού Υπολόγου του 1ου Νηπιαγωγείου Χολαργού,
 Ο ορισμός της Προϊσταμένης του 2ου Νηπιαγωγείου Χολαργού, κυρίας Νικολακοπούλου Αλεξάνδρας, ως Οικονομικού Υπολόγου του 2ου Νηπιαγωγείου Χολαργού και του 3ου Νηπιαγωγείου Χολαργού,
 Ο ορισμός της Προϊσταμένης του 5ου Νηπιαγωγείου Χολαργού, κυρίας Μαντζουράνη Μαρίας, ως Οικονομικού Υπολόγου του 5ου Νηπιαγωγείου Χολαργού,
 Ο ορισμός της Διευθύντριας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου, κυρίας Κουλοπούλου Αθηνάς, ως Οικονομικού Υπολόγου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου και του 1ου Νηπιαγωγείου Παπάγου,
 Ο ορισμός της Διευθύντριας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου, κυρίας Κωστόγιαννη Πηνελόπης, ως Οικονομικού Υπολόγου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου, του 3ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου και του 2ου Νηπιαγωγείου Παπάγου,
 Ο ορισμός της Προϊσταμένης του 3ου Νηπιαγωγείου Παπάγου, κυρίας Βερροιοπούλου Ειρήνης, ως Οικονομικού Υπολόγου του 3ου Νηπιαγωγείου Παπάγου.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Πετράκης

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός