Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

14η Απόφαση 6ης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. (19-07-2023)

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ) και του άρθρου 5 παρ.11 οι σχολικές επιτροπές της παρ. 8 του παρόντος άρθρου, εξαιρούνται της υποχρέωσης εφαρμογής των διατάξεων του Ν.Δ. 496/1974 «περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ» και ο έλεγχος και η απόδοση των κάθε είδους εσόδων –εξόδων των οργάνων αυτών γίνονται κατ’ απόκλιση των διατάξεων του «Δ.Κ.Κ) Π.Δ. 76/1985 (ΦΕΚ 27/Α/1-3-85)
2) Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν 3852/10 «περί συγχώνευσης των σχολικών επιτροπών σε δύο νομικά πρόσωπα, ένα για τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ένα για σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας»
3) Το άρθρο 3 της απόφασης 8440/24-2-2011 (ΦΕΚ 318/Β) του Υπουργείου Εσωτερικών «Καθορισμός λειτουργίας Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υπουργική Απόφαση 1940/19-01-2018 (ΦΕΚ 310/Β/2-2-2018)
4) Το ΦΕΚ 877/17-05-2011 που αφορά στην συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών (ΝΠΔΔ) των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ένα ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παπάγου – Χολαργού»
5) Τη με αριθ. 125/10.11.2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (ΑΔΑ: ΩΞΛΔΩΞ1-ΖΚΧ) για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» - εκλογή Αντιπροέδρου
6) Τη με αριθ. 9/8.2.2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (ΑΔΑ: 947ΟΩΞ1-2ΤΔ) για την αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
7) Τη με αριθ. 97/28.09.2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (ΑΔΑ: 9Υ6ΙΩΞ1-8ΣΖ) για την αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
8) Τη με αριθ. 40/29.03.2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (65Υ1ΩΞ1-Ξ2Β) αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
9) Την υπ' αριθ. Δ4/36/14.2.1992 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ αναφέρεται ότι «…όσον αφορά την παραχώρηση σχολικών χώρων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αρ. 5 του Ν.1894/90 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Αρ. 41 του Ν. 1566/85, όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 204 του Ν. 4610/19»
10) Την παρ. Ι του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), περίπτωση ΣΤ΄ όπως συμπληρώθηκε με την αρμοδιότητα 17 η οποία προστέθηκε με την παρ.4 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και ορίζεται μεταξύ άλλων ότι στις αρμοδιότητες του Δήμου περιλαμβάνεται και η διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή
11) Την εγκύκλιο υπ αριθ. 2 με ΑΔΑQ ΩΡΙ44653Π4-ΡΝΧ 29-12-2017 του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Κατηγοριοποίηση και αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων»
12) Την εγκύκλιο Υπ.Ε.Π.Θ. Φ3/929/Γ1/720/14.09.2000 όπου επισημαίνεται ότι η προώθηση των σχετικών αιτημάτων για χρήση των σχολικών χώρων για εφαρμογή διαφόρων προγραμμάτων που εντάσσονται στις ευρύτερες δραστηριότητες κοινής ωφέλειας προϋποθέτει πρόταση της δημοτικής επιτροπής παιδείας
13) Την εγκύκλιο Υπ.Ε.Π.Θ. Δ4/210/20.02.1998 «Παραχώρηση και χρήση σχολικών χώρων»
14) Την υπ΄αριθ. 3/8.01.1995 (ΦΕΚ 15/Β/12.01.1996) Αστυνομική Διάταξη «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας»
15) Το από 03.07.2023 αίτημα του Συλλόγου Πελοποννησίων Παπάγου – Χολαργού για την παραχώρηση του προαυλίου χώρου και των τουαλετών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2023 έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί το Πανηγύρι των Πελοποννησίων Χολαργού και Παπάγου με παραδοσιακό και λαϊκό πρόγραμμα. Σε περίπτωση ακύρωσης του Πανηγυριού λόγω βροχόπτωσης, υποβάλλουν αίτημα μεταφοράς της διοργάνωσης για το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023 με παραχώρηση των ίδιων χώρων.
Εισηγείται
Τη θετική γνωμοδότηση προς την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ακολουθούν, για την ικανοποίηση του από 03.07.2023 αιτήματος Συλλόγου Πελοποννησίων Παπάγου – Χολαργού για την παραχώρηση του προαυλίου χώρου και των τουαλετών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2023 έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί το Πανηγύρι των Πελοποννησίων Χολαργού και Παπάγου με παραδοσιακό και λαϊκό πρόγραμμα. Σε περίπτωση ακύρωσης του Πανηγυριού λόγω βροχόπτωσης, υποβάλλουν αίτημα μεταφοράς της διοργάνωσης για το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023 με παραχώρηση των ίδιων χώρων.
Προϋποθέσεις:
(Η μη τήρηση, έστω και μίας, των παρακάτω προϋποθέσεων από τους φορείς, θα έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη άρση της παραχώρησης)
1. Η σύμφωνη γνώμη της Διευθύντριας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού
2. Ο φορέας θα αναλάβει τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης και θα αποκαθιστούν άμεσα τυχόν φθορές ή ζημιές ήθελε προξενηθούν σε κινητά ή ακίνητα στοιχεία του συγκροτήματος (άρθρ. 41 του Ν. 1566/85).
3. Θα τηρούνται οι όροι της υπ΄αριθ. 3/8.01.1995 (ΦΕΚ 15/Β/12.01.1996) Αστυνομικής Διάταξης του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας».
4. Ο Δήμος μπορεί να τροποποιεί τις αιτούμενες ημέρες και ώρες παραχώρησης, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των χώρων ή όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι (π.χ. συντήρηση ή επισκευή χώρων).
5. Οι χώροι και ώρες χρήσης του σχολικού χώρου αφορούν αποκλειστικά το συγκεκριμένο φορέα και το σκοπό για τον οποίο παραχωρήθηκε. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιείται άλλος χώρος ή αίθουσα και σε διαφορετικές ώρες.
6. Λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθ. Δ4/1171/19.12.84 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ, διευκρινίζεται μεταξύ άλλων, πως «…για την περίπτωση παραχώρησης σχολικών χώρων σε εσωσχολικούς φορείς είναι αυτονόητο ότι οι σχολικοί χώροι πρέπει να είναι διαθέσιμοι στους φορείς αυτούς ώστε να ασκούν με άνεση το έργο τους. Δηλαδή είναι δυνατό να παραχωρούνται για συνελεύσεις και συνεδριάσεις συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, ΕΛΜΕ, ΕΛΓΕ στους τοπικούς συλλόγους δασκάλων και νηπιαγωγών, στις σχολικές εφορείες καθώς και στις μαθητικές κοινότητες…»
Μετά από διαλογική συζήτηση,
αποφασίζεται ομόφωνα
Τη θετική γνωμοδότηση προς την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ακολουθούν, για την ικανοποίηση του από 03.07.2023 αιτήματος Συλλόγου Πελοποννησίων Παπάγου – Χολαργού για την παραχώρηση του προαυλίου χώρου και των τουαλετών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2023 έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί το Πανηγύρι των Πελοποννησίων Χολαργού και Παπάγου με παραδοσιακό και λαϊκό πρόγραμμα. Σε περίπτωση ακύρωσης του Πανηγυριού λόγω βροχόπτωσης, υποβάλλουν αίτημα μεταφοράς της διοργάνωσης για το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023 με παραχώρηση των ίδιων χώρων.
Προϋποθέσεις:
(Η μη τήρηση, έστω και μίας, των παρακάτω προϋποθέσεων από τους φορείς, θα έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη άρση της παραχώρησης)
1. Η σύμφωνη γνώμη της Διευθύντριας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού
2. Ο φορέας θα αναλάβει τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης και θα αποκαθιστούν άμεσα τυχόν φθορές ή ζημιές ήθελε προξενηθούν σε κινητά ή ακίνητα στοιχεία του συγκροτήματος (άρθρ. 41 του Ν. 1566/85).
3. Θα τηρούνται οι όροι της υπ΄αριθ. 3/8.01.1995 (ΦΕΚ 15/Β/12.01.1996) Αστυνομικής Διάταξης του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας».
4. Ο Δήμος μπορεί να τροποποιεί τις αιτούμενες ημέρες και ώρες παραχώρησης, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των χώρων ή όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι (π.χ. συντήρηση ή επισκευή χώρων).
5. Οι χώροι και ώρες χρήσης του σχολικού χώρου αφορούν αποκλειστικά το συγκεκριμένο φορέα και το σκοπό για τον οποίο παραχωρήθηκε. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιείται άλλος χώρος ή αίθουσα και σε διαφορετικές ώρες.
6. Λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθ. Δ4/1171/19.12.84 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ, διευκρινίζεται μεταξύ άλλων, πως «…για την περίπτωση παραχώρησης σχολικών χώρων σε εσωσχολικούς φορείς είναι αυτονόητο ότι οι σχολικοί χώροι πρέπει να είναι διαθέσιμοι στους φορείς αυτούς ώστε να ασκούν με άνεση το έργο τους. Δηλαδή είναι δυνατό να παραχωρούνται για συνελεύσεις και συνεδριάσεις συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, ΕΛΜΕ, ΕΛΓΕ στους τοπικούς συλλόγους δασκάλων και νηπιαγωγών, στις σχολικές εφορείες καθώς και στις μαθητικές κοινότητες…»
Αφού συντάχθηκε η παρούσα απόφαση υπογράφεται ως ακολούθως:

Η Πρόεδρος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ο Αντιπρόεδρος
Γκούμα Αικατερίνη                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Κεφαλογιάννης Νικήτας

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech