Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

12η Απόφαση 6ης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. (19-07-2023)

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη :

1. Την υπ΄αριθμ. 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/Β/2011) «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών», απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
2. Την υπ΄αριθμ. 1940/02.02.2018 (ΦΕΚ 310/Β/2018) ¨Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 8440/2011 (318/Β) Υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»¨.
3. Την υπ΄αριθμ. 5293/23.02.2018 (ΦΕΚ 816/Β/2018) ¨Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 1940/2018 (310/Β) Υπουργικής απόφασης ¨Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 8440/2011 (318/Β) Υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»,
4. Την αριθμ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019) Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών: «Τροποποίηση της 8440/2011 υπουργικής απόφασης ‘Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών’» (Β’ 318) όπου ισχύουν τα ακόλουθα: «γ. Η παράγραφος 8 του άρθρου 3 αντικαθίσταται, ως εξής: «8. α. Με απόφαση της σχολικής επιτροπής, μετά την απόφαση κατανομής των ποσών των τακτικών και πρόσθετων επιχορηγήσεων, προσδιορίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεση κάθε σχολικής μονάδας για την αντιμετώπιση άμεσων λειτουργικών αναγκών. Το ποσό αυτό κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος τηρείται με δικαιούχο τη σχολική επιτροπή με προσθήκη του ονόματος της αντίστοιχης σχολικής μονάδας. Το διοικητικό συμβούλιο της σχολικής επιτροπής εξουσιοδοτεί τον διευθυντή ή τον εκτελούντα χρέη διευθυντή της σχολικής μονάδας, να προβαίνουν σε κάθε κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού που κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των μονάδων τους κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Εξουσιοδοτήσεις μεμονωμένων κινήσεων υπογράφονται από τον οικονομικό διαχειριστή ή τον αναπληρωτή του. Τα εξουσιοδοτημένα για την κίνηση του λογαριασμού πρόσωπα καθίστανται δημόσιοι υπόλογοι. Για τις κινήσεις του λογαριασμού, τηρείται βιβλιάριο καταθέσεων και αναλήψεων ή, εφόσον δεν παρέχεται τέτοιο από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, τηρείται μηνιαία κατάσταση κίνησης λογαριασμού. Οι διευθυντές των σχολείων, ή οι εκτελούντες χρέη διευθυντών τους θεωρούνται εξουσιοδοτημένοι χρήστες των τραπεζικών λογαριασμών, χωρίς να φέρουν την διαχειριστική ιδιότητα. β. Στον διευθυντή ή τον εκτελούντα χρέη διευθυντή της σχολικής μονάδας, ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της σχολικής επιτροπής, χορηγούνται κωδικοί για υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής και χρεωστική κάρτα πληρωμών από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός. Εφόσον χορηγηθούν τα μέσα πληρωμής του προηγούμενου εδαφίου, όλες οι πληρωμές δαπανών γίνονται ηλεκτρονικά»,
5. Τη με αριθ. 125/10.11.2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (ΑΔΑ: ΩΞΛΔΩΞ1-ΖΚΧ) για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» - εκλογή Αντιπροέδρου
6. Τη με αριθ. 9/8.2.2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (ΑΔΑ: 947ΟΩΞ1-2ΤΔ) για την αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
7. Τη με αριθ. 97/28.09.2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (ΑΔΑ: 9Υ6ΙΩΞ1-8ΣΖ) για την αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
8. Τη με αριθ. 40/29.03.2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (65Υ1ΩΞ1-Ξ2Β) αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
9. Την υπ΄αριθμ. 23/05.11.2020 (ΑΔΑ: Ψ9ΞΗΟΕ4Ψ-Ζ9Μ) Απόφαση του Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. «Παράταση εξουσιοδότησης οικονομικών υπόλογων σχολικών μονάδων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, για πρόσβαση στους λογαριασμούς των σχολείων στην τράπεζα EFG Eurobank και για χρήση των κωδικών που τηρούν για υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής συναλλαγής»
10. Την υπ΄αριθμ. 18/09.10.2020 (ΑΔΑ: Ω2ΛΒΟΕ4Ψ-0ΧΗ) Απόφαση του Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Π.Ε., «Ορισμός Οικονομικού Υπολόγου του 2ου Νηπιαγωγείου Χολαργού»
11. Την υπ΄αριθμ. 21/11.10.2021 (ΑΔΑ: Ω1ΦΜΟΕ4Ψ-ΗΙ8) Απόφαση του Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Π.Ε., «Ορισμός Οικονομικού Υπολόγου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού»
12. Την υπ΄αριθμ. 15/12.10.2022 (ΑΔΑ: ΩΧ2ΛΟΕ4Ψ-ΝΕΩ) Απόφαση του Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Π.Ε., «Αντικατάσταση οικονομικών υπολογων»
13. Αριθμ. Πρωτ.: Φ.11.4/196/3790/19.04.2023 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας, για την Τοποθέτηση Διευθυντών σε 4/θ και άνω Σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, με τετραετή θητεία, η οποία λήγει στις 31.07.2027.
Εισηγείται
1. Α) Τον ορισμό της Διευθύντριας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου, κυρίας ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ως Οικονομικής Υπόλογου των 1ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου, 1ου Νηπιαγωγείου Παπάγου και του Παραρτήματος του 1ου Νηπιαγωγείου Παπάγου έως τη λήξη της τετραετούς θητείας της ήτοι την 31.07.2027.
Β) Την πρόσβαση της Διευθύντριας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου, κυρίας ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ στο λογαριασμό των 1ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου και 1ο Νηπιαγωγείου Παπάγου στην τράπεζα EFG Eurobank, την έκδοση χρεωστικής κάρτας και την χρήση κωδικών για υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής συναλλαγής.
2. Α) Την πρόσβαση της Διευθύντριας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου, κυρίας ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ, Οικονομικής Υπολόγου των 2ο-3ο Δημοτικών Σχολείων Παπάγου και του 2ου Νηπιαγωγείου Παπάγου με το Παράρτημά του, στον κοινό τους λογαριασμό με τη χρήση χρεωστικής κάρτας και την χρήση κωδικών για υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής συναλλαγής έως τη λήξη της θητείας της 31.07.2027.
3. Α) Τον ορισμό της Διευθύντριας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, κυρίας ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ως Οικονομικού Υπόλογου των συστεγαζόμενων 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού και 6ου Νηπιαγωγείου Χολαργού, έως τη λήξη της θητείας της 31.07.2027.
  Β) Την πρόσβαση της Διευθύντριας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, κυρίας ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ στον κοινό λογαριασμό των 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού και 6ου Νηπιαγωγείου Χολαργού στην τράπεζα EFG Eurobank, την έκδοση χρεωστικής κάρτας και την χρήση κωδικών για υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής συναλλαγής.
4. Α) Τον ορισμό της Διευθύντριας του 3ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, κυρίας ΤΖΗΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ως Οικονομικού Υπόλογου των συστεγαζόμενων 2ου και 3ου Δημοτικών Σχολείων Χολαργού, έως τη λήξη της θητείας της 31.07.2027.
Β) Την πρόσβαση της Διευθύντριας του 3ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, κυρίας ΤΖΗΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ στον κοινό λογαριασμό συστεγαζόμενων 2ου και 3ου Δημοτικών Σχολείων Χολαργού στην τράπεζα EFG Eurobank, την έκδοση χρεωστικής κάρτας και την χρήση κωδικών για υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής συναλλαγής.
5. Α) Τον ορισμό της Διευθύντριας του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, κυρίας ΓΙΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ως Οικονομικού Υπόλογου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού και του 4ου Νηπιαγωγείου Χολαργού, έως τη λήξη της θητείας της 31.07.2027.
Β) Την πρόσβαση της Διευθύντριας του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, κυρίας ΓΙΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ στον κοινό λογαριασμό του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού και του 4ου
Νηπιαγωγείου Χολαργού στην τράπεζα EFG Eurobank, την έκδοση χρεωστικής κάρτας και την χρήση κωδικών για υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής συναλλαγής.
6. Α) Τον ορισμό της Διευθύντριας του 5ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, κυρίας ΠΑΠΑΡΡΙΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ως Οικονομικού Υπόλογου του 5ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, έως τη λήξη της τετραετούς θητείας της ήτοι την 31.07.2027.
Β) Την πρόσβαση της Διευθύντριας του 5ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, κυρίας ΠΑΠΑΡΡΙΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ στο λογαριασμό του 5ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού στην τράπεζα EFG Eurobank, την έκδοση χρεωστικής κάρτας και την χρήση κωδικών για υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής συναλλαγής.
Μετά από διαλογική συζήτηση,
αποφασίζεται ομόφωνα
1. Α) Ο ορισμός της Διευθύντριας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου, κυρίας ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ως Οικονομικής Υπόλογου των 1ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου, 1ου Νηπιαγωγείου Παπάγου και του Παραρτήματος του 1ου Νηπιαγωγείου Παπάγου, έως τη λήξη της τετραετούς θητείας της ήτοι την 31.07.2027.
Β) Η πρόσβαση της Διευθύντριας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου, κυρίας ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ στο λογαριασμό των 1ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου και 1ο Νηπιαγωγείου Παπάγου στην τράπεζα EFG Eurobank, την έκδοση χρεωστικής κάρτας και την χρήση κωδικών για υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής συναλλαγής.
2. Α) Η πρόσβαση της Διευθύντριας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου, κυρίας ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ, Οικονομικής Υπόλογου των 2ο-3ο Δημοτικών Σχολείων Παπάγου και του 2ου Νηπιαγωγείου Παπάγου με το Παράρτημά του, στον κοινό τους λογαριασμό με τη χρήση χρεωστικής κάρτας και την χρήση κωδικών για υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής συναλλαγής έως τη λήξη της θητείας της 31.07.2027.
3. Α) Ο ορισμός της Διευθύντριας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, κυρίας ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ως Οικονομικού Υπόλογου των συστεγαζόμενων 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού και 6ου Νηπιαγωγείου Χολαργού, έως τη λήξη της θητείας της 31.07.2027.
Β) Η πρόσβαση της Διευθύντριας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, κυρίας ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ στον κοινό λογαριασμό των 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού και 6ου Νηπιαγωγείου Χολαργού στην τράπεζα EFG Eurobank, την έκδοση χρεωστικής κάρτας και την χρήση κωδικών για υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής συναλλαγής.
4. Α) Ο ορισμός της Διευθύντριας του 3ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, κυρίας ΤΖΗΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ως Οικονομικού Υπόλογου των συστεγαζόμενων 2ου και 3ου Δημοτικών Σχολείων Χολαργού, έως τη λήξη της θητείας της 31.07.2027.
Β) Η πρόσβαση της Διευθύντριας του 3ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, κυρίας ΤΖΗΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ στον κοινό λογαριασμό συστεγαζόμενων 2ου και 3ου Δημοτικών Σχολείων Χολαργού στην τράπεζα EFG Eurobank, την έκδοση χρεωστικής κάρτας και την χρήση κωδικών για υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής συναλλαγής.
5. Α) Ο ορισμός της Διευθύντριας του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, κυρίας ΓΙΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ως Οικονομικού Υπόλογου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού και του 4ου Νηπιαγωγείου Χολαργού, έως τη λήξη της θητείας της 31.07.2027.
Β) Η πρόσβαση της Διευθύντριας του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, κυρίας ΓΙΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ στον κοινό λογαριασμό του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού και του 4ου Νηπιαγωγείου Χολαργού στην τράπεζα EFG Eurobank, την έκδοση χρεωστικής κάρτας και την χρήση κωδικών για υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής συναλλαγής.
6. Α) Ο ορισμός της Διευθύντριας του 5ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, κυρίας ΠΑΠΑΡΡΙΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ως Οικονομικού Υπόλογου του 5ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, έως τη λήξη της τετραετούς θητείας της ήτοι την 31.07.2027.
Β) Η πρόσβαση της Διευθύντριας του 5ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, κυρίας ΠΑΠΑΡΡΙΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ στο λογαριασμό του 5ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού στην τράπεζα EFG Eurobank, την έκδοση χρεωστικής κάρτας και την χρήση κωδικών για υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής συναλλαγής.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα απόφαση υπογράφεται ως ακολούθως:

Η Πρόεδρος                                                                                                                                                                                                                                                                                               Ο Αντιπρόεδρος
Γκούμα Αικατερίνη                                                                                                                                                                                                                                                                                  Κεφαλογιάννης Νικήτας

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech