Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

07η Απόφαση 3ης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. (27.03.2023)

Στη συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε.,

Μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζεται

Η παραχώρηση του αύλειου χώρου του 1ου Δ.Σ. Χολαργού (Περικλέους 53), καθώς επίσης δύο (2) αιθουσών για την φύλαξη του μηχανολογικού εξοπλισμού στο ισόγειο του κτηρίου και των τουαλετών του σχολείου, στον Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.) για τη λειτουργία θερινού δημοτικού κινηματογράφου μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς και έως 03.09.2023 για όλες τις ημέρες της εβδομάδας και για την απογευματινή και βραδινή προβολή, ενώ η ημερομηνία παράδοσης ορίζεται στις 04.09.2023.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω παραχώρηση περιλαμβάνει την χρήση του κυλικείου.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης και την άμεση αποκατάσταση τυχόν φθορές ή ζημιές ήθελε προκληθούν σε κινητά ή ακίνητα στοιχεία του συγκροτήματος.

Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνει:

Την απολύμανση των τουαλετών από εξειδικευμένο συνεργείο που θα αποδεικνύεται από το ανάλογο πιστοποιητικό το οποίο θα παραδώσει στη διευθύντρια του σχολείου.

Επίσης, ο ανάδοχος θα αναλάβει να χορηγήσει στη Σχολική Επιτροπή Π.Ε, εγγυητική επιστολή ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) για εξασφάλιση πληρωμής λογαριασμών (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) καθώς επίσης και για την εξασφάλιση τήρησης των λοιπών προαναφερθέντων όρων και συγκεκριμένα:

α) παράδοσης την 04.09.2023 έτοιμων των χώρων που χρησιμοποιούσε και στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση αλλαγών, με αποκατάσταση τυχόν φθορών, ζημιών, καθώς και βαμμένων των αιθουσών αν κριθεί αναγκαίο,
β) παράδοσης απολυμασμένων των τουαλετών από εξειδικευμένο συνεργείο και παράδοσης σχετικού πιστοποιητικού την 04.09.2023,
γ) αφαίρεση όλου του εξοπλισμού,
δ) παράδοσης κλειδιών του σχολείου στην Σχολική Επιτροπή.

Όλα τα παραπάνω θα αποδεικνύονται από σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, το οποίο θα υπογραφτεί την 04.09.2023 από τον ανάδοχο, εκπρόσωπο του Δ.Ο.Π.Α.Π. και τη Διευθύντρια του εν λόγω σχολικού συγκροτήματος.

Η προαναφερθείσα εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί από τη Σχολική Επιτροπή Π.Ε. στον ανάδοχο με την προσκόμιση των παραστατικών πληρωμής των λογαριασμών ΔΕΚΟ που αφορούν την συγκεκριμένη περίοδο της παραχώρησης.

Ο ανάδοχος να λάβει γνώση για τις εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά την θερινή περίοδο στον σχολικό χώρο.

Ο Δήμος μπορεί να τροποποιεί τις αιτούμενες ημέρες και ώρες παραχώρησης, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι (π.χ. συντήρηση ή επισκευή χώρων).

Οι χώροι και ώρες χρήσης του σχολικού χώρου αφορούν αποκλειστικά το συγκεκριμένο φορέα και το σκοπό για τον οποίο παραχωρήθηκε. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιείται άλλος χώρος ή αίθουσα και σε διαφορετικές ώρες.

Δεν νοείται με κανέναν τρόπο σιωπηρή παράταση της εκάστοτε παραχώρησης, πέραν του διαστήματος που έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Τέλος, ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει καθημερινά, όπως γινόταν και τα προηγούμενα χρόνια, είκοσι (20) δωρεάν εισιτήρια για τους μαθητές που φοιτούν σε σχολεία του Δήμου. Η παράδοση των δωρεάν εισιτηρίων θα γίνεται στο Τμήμα Παιδείας του Δήμου και σύμφωνα πάντα με τη σήμανση καταλληλότητας της ταινίας της εταιρείας διανομής.

Η Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
του Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Αικατερίνη Γκούμα

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech