Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

02η Απόφαση 1ης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. (01.02.2023)

Στη συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε.,

Μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζεται

Η θετική γνωμοδότηση προς την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ακολουθούν, για την ικανοποίηση των παρακάτω αιτημάτων υπό προϋποθέσεις ως εξής:

1. Του υπ’ αριθ. 4/15.01.2023 αιτήματος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Χολαργού για παραχώρηση της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων και της Τραπεζαρίας του 4ου Δημοτικού Χολαργού, με σκοπό τη διεξαγωγή εργαστηρίων υπό την αιγίδα του συλλόγου, μέχρι το πέρας της σχολικής χρονιάς, ως κάτωθι:
- Εργαστήριο Εικαστικών, κάθε Δευτέρα 18:00-19:30, Παρασκευή, 16:15-19:30, υπό την καθοδήγηση της Ελένης Μαντζώρου
- Εργαστήριο Θεατρικό, κάθε Παρασκευή 18:30-20:30, υπό την καθοδήγηση της Αθηνάς Μπερδέκα
- Εργαστήριο Σκακιού, κάθε Σάββατο 10:00-11:00, υπό την καθοδήγηση της Βασιλικής Τσουκνίδα
- Εργαστήριο Yoga ενηλίκων, κάθε Πέμπτη 21:00-22:00, υπό την καθοδήγηση της Βάλιας Σπηλιοπούλου
- Εργαστήριο stem, κάθε Τετάρτη 17:00-20:00, υπό την καθοδήγηση του οργανισμού Stem Education
- Εργαστήριο μοντέρνου χορού, κάθε Δευτέρα, 16:15-17:00, υπό την καθοδήγηση της Ελευθερίας Αναστασιάδου (και Ζέτας Φελερή)
- Εργαστήριο Storytelling, τα Σάββατα 03/12/2022, 21/01/2023, 04/02/2023, 04/03/2022, 11/03/2022, 01/04/2022 και ώρες 16:30-18:30, υπό την καθοδήγηση της Άννας Ρεμπέλου
Λαμβάνεται υπόψη η από 26.01.2023 θετική εισήγηση του Διευθυντή του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού ως προς το αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Χολαργού με την επισήμανση της επίβλεψης και της καθαριότητας των χώρων που θα χρησιμοποιούνται.
Για όσο πραγματοποιούνται εργασίες στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού για το έργο Ανακαίνισης της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων, παραχωρούνται προσωρινά:
Α) Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού κατά τις ώρες 18:30 έως 20:30, στις 27.01.2023, στις 03.02.2023 και στις 10.02.2023 για την διεξαγωγή Θεατρικού Εργαστηρίου που πραγματοποιεί ο Σύλλογος Γονέων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 24/20.01.2023 θετική εισήγηση της Διευθύντριας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού.
Β) Χώρος στο 4ο Νηπιαγωγείο Χολαργού για τη διεξαγωγή του προγράμματος ‘σκάκι’ τα Σάββατα 10:00-11:00, με απαραίτητη προϋπόθεση η σύμφωνη γνώμη της Προϊσταμένης του 4ου Νηπιαγωγείου Χολαργού
Γ) Ο αύλειος χώρος του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού για τη διεξαγωγή του μαθήματος του Χορού τις Δευτέρες 16:15-17:00, (με μελλοντική αναπλήρωση του μαθήματος σε περίπτωση κακοκαιρίας)
Επίσης το σεμινάριο Story telling , που ήταν προγραμματισμένο για τις 29.01.23 μεταφέρεται για τις 12.02.2023 και ώρα 17:00-18:30.

2. Του από 19.01.2023 αιτήματος της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, Νεολαίας και Προώθησης της Απασχόλησης κυρίας Μαρίας Αθανασάκου - Μουντάκη, παραχώρησης μιας (1) αίθουσας διδασκαλίας και της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, κάθε
Πέμπτη και ώρες 16:30-19:30, με ημερομηνία έναρξης τη Πέμπτη 09.02.2023, προκειμένου να υλοποιούνται μαθήματα κεραμικής και βιτρώ σε μαθητές/ριες των τάξεων Α’ έως ΣΤ’ τάξεων των Δημοτικών Σχολείων Παπάγου-Χολαργού.
Λαμβάνεται υπόψη η υπ’ αριθ. 29/20.01.2023 θετική εισήγηση της Διευθύντριας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού ως προς το αίτημα της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, Νεολαίας και Προώθησης της Απασχόλησης κυρίας Μαρίας Αθανασάκου - Μουντάκη με την επισήμανση της ασφάλειας των χώρων, την προστασία της σχολικής περιουσίας και την αναγκαιότητα καθαρισμού / απολύμανσης.
Προϋποθέσεις:
(Η μη τήρηση, έστω και μίας, των παρακάτω προϋποθέσεων από τους φορείς, θα έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη άρση της παραχώρησης)
1. Η σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών σχολικών μονάδων που αφορούν τα παραπάνω αιτήματα παραχώρησης χώρων
2. Όταν θα υπάρχει εκδήλωση, προετοιμασία - γιορτή του σχολείου, δεν θα μπορούν να διατίθενται οι συγκεκριμένοι χώροι.
3. Οι φορείς θα αναλάβουν τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης και θα αποκαθιστούν άμεσα τυχόν φθορές ή ζημιές ήθελε προξενηθούν σε κινητά ή ακίνητα στοιχεία του συγκροτήματος (άρθρ. 41 του Ν. 1566/85).
4. Δεν παραχωρούνται χώροι για προγράμματα, τα οποία απευθύνονται επιλεκτικά σε μεμονωμένους μαθητές ή σε ομάδες μαθητών, με κριτήρια οικονομικοκοινωνικά αποκλείοντας άλλους μαθητές που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα.
5. Θα τηρούνται οι όροι της υπ΄αριθ. 3/8.01.1995 (ΦΕΚ 15/Β/12.01.1996) Αστυνομικής Διάταξης του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας».
6. Ορίζεται από τους φορείς υπεύθυνος στην είσοδο του σχολείου για τον έλεγχο των ατόμων που προσέρχονται στο σχολείο, έτσι ώστε να υπάρχει διασφάλιση του χώρου και των παιδιών.
7. Ο Δήμος μπορεί να τροποποιεί τις αιτούμενες ημέρες και ώρες παραχώρησης, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των χώρων ή όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι (π.χ. συντήρηση ή επισκευή χώρων).
8. Οι χώροι και ώρες χρήσης του σχολικού χώρου αφορούν αποκλειστικά το συγκεκριμένο φορέα και το σκοπό για τον οποίο παραχωρήθηκε. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιείται άλλος χώρος ή αίθουσα και σε διαφορετικές ώρες.
9. Δεν νοείται με κανέναν τρόπο σιωπηρή παράταση της εκάστοτε παραχώρησης, πέραν του διαστήματος που έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Παρατείνεται μόνο με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
10. Λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθ. Δ4/1171/19.12.84 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ, διευκρινίζεται μεταξύ άλλων, πως «…για την περίπτωση παραχώρησης σχολικών χώρων σε εσωσχολικούς φορείς είναι αυτονόητο ότι οι σχολικοί χώροι πρέπει να είναι διαθέσιμοι στους φορείς αυτούς ώστε να ασκούν με άνεση το έργο τους. Δηλαδή είναι δυνατό να παραχωρούνται για συνελεύσεις και συνεδριάσεις συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, ΕΛΜΕ, ΕΛΓΕ στους τοπικούς συλλόγους δασκάλων και νηπιαγωγών, στις σχολικές εφορείες καθώς και στις μαθητικές κοινότητες…»
Αφού συντάχθηκε η παρούσα απόφαση υπογράφεται ως ακολούθως:


Η Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
του Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Αικατερίνη Γκούμα

 

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech