Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει Τη συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας του διαγωνισμού εθελοντών σχολικών τροχονόμων, οι οποίες θα συντάξουν την προκήρυξη και θα προβούν στις σχετικές ενέργειες πρόσληψης ως ακολούθως:1ο Δ.Σ. Παπάγου: κα Αθηνά Κουλοπούλου, κα Ουρανία Μαργιέλη, κα Δρακακάκη Ιωάννα.2ο - 3ο Δ.Σ. Παπάγου: κα Πηνελόπη Κωστόγιαννη, κος Γεώργιος Γαμβρινός,…
Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει Τη συγκρότηση των Συμβουλίων των Σχολικών Κοινοτήτων Δήμου Παπάγου-Χολαργού ως εξής: 11. 1ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού και 6ο Νηπιαγωγείο Χολαργού12. 1ο Νηπιαγωγείο Χολαργού13. 2ο - 3ο Δημοτικά Σχολεία Χολαργού14. 2ο - 3ο Νηπιαγωγείο Χολαργού15. 4ο Δημοτικό σχολείο Χολαργού και 4ο Νηπιαγωγείο Χολαργού16. 5ο Δημοτικό σχολείο…
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού αποφασίζει, 1. Την ανάθεση για κατασκευή ξύλινου οικίσκου (πέργκολα), στον εξωτερικό χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου, στον ΔΕΛΙΑΝΙΔΗ ΒΑΣ. ΣΥΜΕΩΝ, ξυλουργό, με ΑΦΜ 038401372 (ΔΟΥ Χολαργού), έναντι του ποσού των χιλίων εννιακοσίων πενήντα (€ 1.950,00) πλέον ΦΠΑ.2. Την πληρωμή της…
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Περικλέους 55), στις 26/10/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων: Θέμα 1ο : Ορισμός οικονομικών υπολόγων σε σχολεία.Θέμα 2ο…
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Περικλέους 55), στις 22/09/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακόλουθου θέματος: Θέμα 1ο: Αλλαγή οικονομικών υπολόγων σε σχολεία. Θέμα 2ο: Συγκρότηση…
Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει: Την πρόσληψη καθαριστριών με Σύμβαση Έργου για τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και την έγκριση των παραπάνω όρων προκήρυξης. Ο Πρόεδρος Χρήστος Πετράκης Επισυνάπτεται η απόφαση.
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Περικλέους 55), στις 25/08/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακόλουθου θέματος:Θέμα 1ο : «Πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση έργου για τις ανάγκες…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός