Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού εγκρίνει 1. Την ανάθεση της προμήθειας των σχολείων - νηπιαγωγείων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού σε φωτοτυπικό χαρτί Α4, στην εταιρία «ΚΟΥΜΠΟΣ - ΚΟΥΜΠΟΥ Ρ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με ΑΦΜ: 998627493, ΔΟΥ: ΙΓ΄ Αθηνών, έναντι του ποσού των δύο χιλιάδων επτακοσίων…
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Περικλέους 55), στις 14/11/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακόλουθου θέματος: Θέμα 1ο : Παραχώρηση χώρων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού.…
Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει Η ικανοποίηση των αιτημάτων του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, για τα προγράμματα που θα διεξάγονται στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού ως ακολούθως: 1. Η διεξαγωγή του προγράμματος χειροτεχνία – κατασκευές εγκρίνεται ομόφωνα για κάθε Τετάρτη 18.00-19.00 στην αίθουσα Β3, το…
Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει Η έγκριση ορισμού τριμελών επιτροπών στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού και στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού κατόπιν αιτήματος των Διευθυντριών, με σκοπό την ανακύκλωση μηχανημάτων λόγω παλαιότητας και συγκεκριμένα: οκτώ (8) κεντρικών μονάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών, τεσσάρων (4) οθονών, τριών (3) εκτυπωτών, δύο (2) φωτοτυπικών canon…
Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει Η ικανοποίηση του αιτήματος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου για παραχώρηση της αίθουσας Α1 του Γ΄ κτηρίου του σχολείου, για την διεξαγωγή σχολής γονέων κάθε Παρασκευή ανά δύο εβδομάδες και ώρες 19:00-21:00, με την προϋπόθεση ότι ο φορέας θα αναλάβει τα…
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού εγκρίνει 1. Την ανάθεση προμήθειας ενός (1) θερμοθαλάμου για τις ανάγκες του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού ,στην εταιρία «ESTIASI», Α. Γιαννοπουλάκης & ΣΙΑ Ο.Ε., με ΑΦΜ: 998413614, έναντι του ποσού των εξακοσίων δεκατριών ευρώ και ογδόντα λεπτών (€613,80) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.2. Την…
Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει Την ικανοποίηση των αιτημάτων με την προϋπόθεση ότι οι φορείς θα αναλάβουν τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης και θα παραδίδουν τους χώρους που χρησιμοποιούν έτοιμους προς χρήση στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, δεν θα παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός