Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει Η ικανοποίηση του αιτήματος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου για παραχώρηση της αίθουσας Α1 του Γ΄ κτηρίου του σχολείου, για την διεξαγωγή σχολής γονέων κάθε Παρασκευή ανά δύο εβδομάδες και ώρες 19:00-21:00, με την προϋπόθεση ότι ο φορέας θα αναλάβει τα…
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού εγκρίνει 1. Την ανάθεση προμήθειας ενός (1) θερμοθαλάμου για τις ανάγκες του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού ,στην εταιρία «ESTIASI», Α. Γιαννοπουλάκης & ΣΙΑ Ο.Ε., με ΑΦΜ: 998413614, έναντι του ποσού των εξακοσίων δεκατριών ευρώ και ογδόντα λεπτών (€613,80) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.2. Την…
Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει Την ικανοποίηση των αιτημάτων με την προϋπόθεση ότι οι φορείς θα αναλάβουν τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης και θα παραδίδουν τους χώρους που χρησιμοποιούν έτοιμους προς χρήση στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, δεν θα παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία…
21η Απόφαση 8ης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει 1) Η αποδοχή των πρακτικών συγκρότησης Συμβουλίου Σχολικών Κοινοτήτων των Διευθυντών και Προϊστάμενων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Δήμου, μέλη οποίων ορίζονται ως Οικονομικοί Υπόλογοι των σχολικών συγκροτημάτων. 2) Ο ορισμός Οικονομικών Υπολόγων στις σχολικές μονάδες του Δήμου…
Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει Τη συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας του διαγωνισμού εθελοντών σχολικών τροχονόμων, οι οποίες θα συντάξουν την προκήρυξη και θα προβούν στις σχετικές ενέργειες πρόσληψης ως ακολούθως:1ο Δ.Σ. Παπάγου: κα Αθηνά Κουλοπούλου, κα Ουρανία Μαργιέλη, κα Δρακακάκη Ιωάννα.2ο - 3ο Δ.Σ. Παπάγου: κα Πηνελόπη Κωστόγιαννη, κος Γεώργιος Γαμβρινός,…
Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει Τη συγκρότηση των Συμβουλίων των Σχολικών Κοινοτήτων Δήμου Παπάγου-Χολαργού ως εξής: 11. 1ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού και 6ο Νηπιαγωγείο Χολαργού12. 1ο Νηπιαγωγείο Χολαργού13. 2ο - 3ο Δημοτικά Σχολεία Χολαργού14. 2ο - 3ο Νηπιαγωγείο Χολαργού15. 4ο Δημοτικό σχολείο Χολαργού και 4ο Νηπιαγωγείο Χολαργού16. 5ο Δημοτικό σχολείο…
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού αποφασίζει, 1. Την ανάθεση για κατασκευή ξύλινου οικίσκου (πέργκολα), στον εξωτερικό χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου, στον ΔΕΛΙΑΝΙΔΗ ΒΑΣ. ΣΥΜΕΩΝ, ξυλουργό, με ΑΦΜ 038401372 (ΔΟΥ Χολαργού), έναντι του ποσού των χιλίων εννιακοσίων πενήντα (€ 1.950,00) πλέον ΦΠΑ.2. Την πληρωμή της…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός