Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει Η παράταση της Σύμβασης Μίσθωσης Κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, με μισθώτρια την κ. Βυτινιώτη Ηλέκτρα του Ανδρέα για τρία ακόμα έτη, ήτοι από 1-07-2018 έως 30-06-2021, σύμφωνα με την με αρ. 64321/Δ4/16-05-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1003/Β/30-05-2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.Οι όροι της…
Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει Η προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου των 2ου-3ου Δημοτικών Σχολείων Χολαργού, σύμφωνα με τους όρους της εισήγησης του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. του Δήμου Παπάγου – Χολαργού. Ο Πρόεδρος Χρήστος Πετράκης
Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει Η προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου των 2ου-3ου Δημοτικών Σχολείων Παπάγου, σύμφωνα με τους όρους της εισήγησης του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. του Δήμου Παπάγου – Χολαργού. Ο Πρόεδρος Χρήστος Πετράκης
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Περικλέους 55), στις 09/05/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων: Θέμα 1ο: «Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για…
Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει Α) Η έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2017 ως εξής: Σύνολο Εσόδων: 318.022,95 €Σύνολο Εξόδων: 276.736,46 €Υπόλοιπο για νέα χρήση: 41.286,49 €Σύνολο: 318.022,95 € Β) Η εξουσιοδότηση του Προέδρου να υποβάλει τον απολογισμό στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Παπάγου-Χολαργού, η οποία στη συνέχεια θα εισηγηθεί στο…
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Περικλέους 55), στις 20/04/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακόλουθου θέματος: Θέμα: «Οικονομικός απολογισμός έτους 2017». Ο Πρόεδρος Χρήστος Πετράκης
Λόγω αδυναμίας των περισσοτέρων μελών του συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής να παραστούν στην προγραμματισμένη συνεδρίαση της Τετάρτης 4/4/2018, η Συνεδρίαση θα αναβληθεί. Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Περικλέους 55), την Τρίτη 10/4/2018 και…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός