Μετά από διαλογική συζήτηση της Σχολική Επιτροπής Π.Ε. του Δήμου Παπάγου - Χολαργού αποφασίζεται ομόφωνα, 1. Η αποδοχή του αποτελέσματος του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση του κυλικείου των 2ου και 3ου Δημοτικών Σχολείων Παπάγου, που διενεργήθηκε από την ορισθείσα τριμελή επιτροπή στις 20-06-2018 σύμφωνα με το οποίο πλειοδότης…
Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει Την έγκριση της επιστροφής του ποσού εγγύησης λειτουργίας του κυλικείου ύψους 300,00 € στην προηγούμενη μισθώτρια του κυλικείου των 2ου – 3ου Δημοτικών Σχολείων Χολαργού κυρία Μάστορη Δημητρούλα του Κωνσταντίνου, σύμφωνα με τις διατάξεις της 64321/Δ4/16-05-2008 Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο Πρόεδρος Χρήστος Πετράκης
Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει Tην έγκριση της επιστροφής του ποσού εγγύησης λειτουργίας του κυλικείου ύψους 500,00 € στην προηγούμενη μισθώτρια του κυλικείου των 2ου – 3ου Δημοτικών Σχολείων Παπάγου, κυρία Μητσιώτη Παναγιώτα του Λάμπρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της 64321/Δ4/16-05-2008 Κ. Υ. Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο Πρόεδρος…
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Περικλέους 55), στις 11/09/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακόλουθου θέματος: Θέμα 1ο: «Κατανομή πιστώσεων στα συμβούλια σχολικών κοινοτήτων για κάλυψη…
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Περικλέους 55), στις 26/06/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων : Θέμα 1ο :«Αποδοχή αποτελέσματος πλειοδοτικού διαγωνισμού κυλικείου των 2ου…
Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει Η παραχώρηση του αύλειου χώρου των 1ου Δ.Σ. Χολαργού (Περικλεούς 53),καθώς επίσης δύο (2) αιθουσών για την φύλαξη του μηχανολογικού εξοπλισμού στο ισόγειο του κτηρίου και των W.C. του σχολείου για τη λειτουργία θερινού δημοτικού κινηματογράφου από 25-6-18 ως 31-8-18 για όλες τις ημέρες της…
Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει Η έγκριση δαπάνης για την αγορά δεκατεσσάρων (14) φορητών επαγγελματικών συστημάτων ήχου για τον εξοπλισμό των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση. Ο Πρόεδρος Χρήστος Πετράκης

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός