Μετά από διαλογική συζήτηση της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, αποφασίζεται ομόφωνα 1. Η έγκριση της υπ΄ αριθ. 2/20-6-2018 μελέτης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (ΑΔΑΜ: 18REQOO3300189), για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης σε σχολικές μονάδες εποπτείας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, με…
Μετά από διαλογική συζήτηση της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, αποφασίζεται ομόφωνα 1. Η έγκριση της υπ΄ αριθ. 1/20-6-2018 μελέτης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (ΑΔΑΜ: 18REQ003294233), για την προμήθεια γάλακτος στα πλαίσια των ΜΑΠ, σε δικαιούχους οι οποίοι απασχολούνται με σύμβαση έργου ορισμένου…
Μετά από διαλογική συζήτηση της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, αποφασίζεται ομόφωνα 1. Η αποδοχή του αποτελέσματος του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση του κυλικείου των 2ου και 3ου Δημοτικών Σχολείων Χολαργού, που διενεργήθηκε από την ορισθείσα τριμελή επιτροπή στις 20-06-2018 σύμφωνα με το οποίο πλειοδότης αναδείχθηκε η…
Μετά από διαλογική συζήτηση της Σχολική Επιτροπής Π.Ε. του Δήμου Παπάγου - Χολαργού αποφασίζεται ομόφωνα, 1. Η αποδοχή του αποτελέσματος του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση του κυλικείου των 2ου και 3ου Δημοτικών Σχολείων Παπάγου, που διενεργήθηκε από την ορισθείσα τριμελή επιτροπή στις 20-06-2018 σύμφωνα με το οποίο πλειοδότης…
Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει Την έγκριση της επιστροφής του ποσού εγγύησης λειτουργίας του κυλικείου ύψους 300,00 € στην προηγούμενη μισθώτρια του κυλικείου των 2ου – 3ου Δημοτικών Σχολείων Χολαργού κυρία Μάστορη Δημητρούλα του Κωνσταντίνου, σύμφωνα με τις διατάξεις της 64321/Δ4/16-05-2008 Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο Πρόεδρος Χρήστος Πετράκης
Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει Tην έγκριση της επιστροφής του ποσού εγγύησης λειτουργίας του κυλικείου ύψους 500,00 € στην προηγούμενη μισθώτρια του κυλικείου των 2ου – 3ου Δημοτικών Σχολείων Παπάγου, κυρία Μητσιώτη Παναγιώτα του Λάμπρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της 64321/Δ4/16-05-2008 Κ. Υ. Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο Πρόεδρος…
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Περικλέους 55), στις 11/09/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακόλουθου θέματος: Θέμα 1ο: «Κατανομή πιστώσεων στα συμβούλια σχολικών κοινοτήτων για κάλυψη…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός