Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει 1. Η έγκριση της υπ΄ αριθ. 4 Μελέτης με αρ. πρωτ. 26/7-3-2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ004759153) της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό…
Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει Η κατανομή του ποσού των 13.200,00 ευρώ στα συμβούλια σχολικών κοινοτήτων σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου ως εξής: Ο Πρόεδρος Πετράκης Χρήστος
Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει Η παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, για τη διεξαγωγή των:α) μαθημάτων υφαντικής, που θα γίνονται από την κα Μαρία Σγουρού, από ώρες 11:00 έως 12:30 κατά τις ημερομηνίες Σάββατο 11/5, Σάββατο 18/5 και Σάββατο 1/6 καιβ) μαθημάτων «Παίζω και εκφράζομαι»…
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Περικλέους 55), την 23/04/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων: Θέμα 1ο: «Κατανομή πιστώσεων στα συμβούλια σχολικών κοινοτήτων για κάλυψη…
Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει Την σύσταση τριμελούς επιτροπής για την απόσυρση φωτοτυπικού και γωνιακού γραφείου στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού, αποτελούμενη από τους παρακάτω: Ο ΠρόεδροςΠετράκης Χρήστος
Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει Την έγκριση δαπάνης 5.000,00 € πλέον ΦΠΑ για την αγορά σιδηρικού υλικού και μικροϋλικών για την κάλυψη αναγκών των υλικοτεχνικών υποδομών των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού. Ο ΠρόεδροςΠετράκης Χρήστος
Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει Α) Την έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2018 ως εξής: Β) Την εξουσιοδότηση του Προέδρου να υποβάλει τον απολογισμό στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Παπάγου-Χολαργού, η οποία στη συνέχεια θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκρισή του. Ο ΠρόεδροςΠετράκης Χρήστος

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός