Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Περικλέους 55), την 08/11/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων: Θέμα 1ο : «Παραχωρήσεις χώρων»Θέμα 2ο : «Αποδοχή αποτελέσματος πλειοδοτικού…
Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει Η κατανομή του ποσού των 19.990,00 ευρώ στα συμβούλια σχολικών κοινοτήτων λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού, τον αριθμό των αιθουσών και του πιστωτικού υπολοίπου και με ελάχιστο ποσό κατανομής τα 400,00 ευρώ ως εξής: Ο Πρόεδρος Πετράκης Χρήστος
Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει Τον ορισμό οικονομικού διαχειριστή του νομικού προσώπου Σχολική Επιτροπή Π.Ε. Δήμου Παπάγου – Χολαργού, του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. Χρήστου Πετράκη και τον ορισμό της Αντιπροέδρου της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. Μαρίας Πατσαρίση ως αναπληρώτριά του, σε περίπτωση νομίμου κωλύματος. II. Την εξουσιοδότηση του οικονομικού…
Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει 1. Την αποδοχή της παραπάνω δωρεάς και2. Την αποστολή ευχαριστήριας επιστολής προς τον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο για την δωρεά. Ο Πρόεδρος Πετράκης Χρήστος
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Περικλέους 55), την 07/10/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων:Θέμα 1ο : «Συγκρότηση της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. σε σώμα»Θέμα 2ο…
Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει 1. Την έγκριση για συνεργασία με έναρξη την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και διάρκεια 24 μηνών, των σχολείων Π.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού με την εταιρεία WIND, η οποία είχε την οικονομικότερη από τις προσφορές που κατατέθηκαν στην Σχολική Επιτροπή Π.Ε.,2. Τη σύναψη Σύμβασης μεταξύ Σχολικής Επιτροπής…
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Περικλέους 55), την 11/07/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακόλουθου θέματος: Θέμα: «Συνεργασία με εταιρία τηλεφωνίας» Ο Πρόεδρος Χρήστος Πετράκης

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός