Αποφ. 03/2016 “Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με αίτημα για παραχώρηση θέσης Φόρτωσης – Εκφόρτωσης, σε οδικό τμήμα της Δημ. Κοινότητας Χολαργού (Βουτσινά 65)”

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφασίζει,

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, την παραχώρηση χώρου φορτοεκφόρτωσης , επί της οδού Βουτσινά 65 στην πλατεία Δημοκρατίας, στην Δημοτική Κοινότητα Χολαργού, για δύο (2) ώρες το πρωί (προτεινόμενες ώρες 08:00 – 10:00) και για δύο ώρες το απόγευμα (προτεινόμενες ώρες 18:00 – 20:00), για τις λειτουργικές ανάγκες του εκεί λετουργούντος Φαρμακείου ( υπό τη Δ/νση της κας Χριστίνας Γκιούρδα). Η ανωτέρω παραχώρηση, θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους, με την παρέλευση του οποίου θα υπάρξει επανεξέταση.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός