Αποφ. 36/2015 “Σύνταξη Σχεδίου Κανονισμού Καθαριότητας, Προστασίας Περιβάλλοντος και Διαχείρισης του Αστικού Πρασίνου και Κοινοχρήστων Χώρων”

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφασίζει,

α. Συντάσσει:
  1) Το Σχέδιο Κανονισμού Καθαριότητας, Προστασίας Περιβάλλοντος και Διαχείρισης του Αστικού Πρασίνου και Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου.
  2) Το Παράρτημα για τις Κυρώσεις επί των παραβάσεων του ανωτέρω Σχεδίου ως τα συνημμένα έγγραφα ( επισυνάπτονται ως αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης).
β. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, για τη λήψη τελικής απόφασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός