Αποφ. 30/2015 “Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου–Χολαργού, σχετικά με αίτημα της Ιδ. Κλινικής “LOCUS MEDICUS A.I.E.”, για απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων σε οδικό τμήμα της Δημ. Κοινότητας Χολαργού”

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφασίζει,

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού:

α. Την απαγόρευση στάθμευσης εκατέρωθεν της εισόδου/εξόδου του χώρου στάθμευσης της Ιδιωτικής Κλινικής «LOCUS MEDICUS”, (η οποία βρίσκεται επί της Λεωφ. Μεσογείων αριθ. 246), κατά 1,00 μ και
β. Τη μετακίνηση (σε συνεργασία με το Τμήμα Καθαριότητας), των κάδων απορριμμάτων που ήδη υπάρχουν εκατέρωθεν της εισόδου/εξόδου, πέραν του 1,00μ, καθώς και την προστασία αυτών με εμπόδια ( τύπου Π), ώστε να αποφεύγεται η μετακίνησή τους από τους οδηγούς των οχημάτων προκειμένου να σταθμεύσουν τα οχήματα τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ – ΦΡΑΓΚΗ

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός