Αποφ. 20/2015 “Επανεξέταση της υπ’ αριθ. 60/23-10-2013 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (περίπτωση Βεντούρη 20-22)”

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφασίζει,

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, όσον αφορά στην επανεξέταση της υπ’ αριθ. 60/23-10-2013 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (περίπτωση Βεντούρη 20-22), τα ακόλουθα:

Η απαγόρευση στάθμευσης, η οποία χορηγήθηκε στην κα Πολυτίμη Πετράκου με την ανωτέρω απόφαση, να καλύπτει, εκτός από το εύρος τους κυρίως χώρου στάθμευσης της κας Π. Πετράκου, συν 50 εκατοστά δεξιά και αριστερά αυτού.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ – ΦΡΑΓΚΗ

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός