Πρόσκληση σε Έκτακτη Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (07 Δεκεμβρίου 2018)

Σε εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι), παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55 – Χολαργός, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), στις 7 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Διατύπωση και υποβολή προτάσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου - Χολαργού, σχετικά με τον καθορισμό σημείων τοποθέτησης Υπαίθριων Διαφημίσεων, στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου.
ΘΕΜΑ 2ο: Διατύπωση και υποβολή προτάσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου - Χολαργού, σχετικά με τον καθορισμό σημείων τοποθέτησης Υπαίθριων Διαφημίσεων, στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.

O Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός