Πρόσκληση σε Έκτακτη Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (20 Νοεμβρίου 2018)

Σε εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι), παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55 – Χολαργός, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), στις 20 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακόλουθου θέματος ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Λήψη Απόφασης για την Επικαιροποίηση της μελέτης: «Πολεοδομική μελέτη εναρμόνισης Διαταγμάτων Χρήσεων Γης τής Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, σύμφωνα με τον Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Χολαργού», μετά από το υπ΄ αριθ. πρωτ. 140169/28-09-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού τής Περιφέρειας Αττικής.

O Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός