Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (16 Οκτωβρίου 2017)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55 – Χολαργός, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), στις 16 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο: Εισήγηση προς το Δημ. Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά την Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων μεταβλητού περιεχομένου στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού».
ΘΕΜΑ 2ο: Εισήγηση προς το Δημ. Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά την Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων μεταβλητού περιεχομένου στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου.
ΘΕΜΑ 3ο: Εισήγηση προς το Δημ. Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά τη Δημιουργία Θέσης Στάθμευσης Α.μ.ΕΑ, έξωθεν Δημαρχείου Παπάγου – Χολαργού.
ΘΕΜΑ 4ο: Εισήγηση προς το Δημ. Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με την παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.
ΘΕΜΑ 5ο: Εισήγηση προς το Δημ. Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με την Απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων, σε οδικό τμήμα της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού.
ΘΕΜΑ 6ο: Εισήγηση προς το Δημ. Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού: «ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ ΜΕ ΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ».
ΘΕΜΑ 7ο: Εισήγηση προς το Δημ. Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού: «ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΟΥ». 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Γεωργία Αρβανίτη.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός