05η Πρόσκληση σε συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (24 Ιουνίου 2015).

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55 – Χολαργός, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), στις 24 Ιουνίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με την τοποθέτηση Πληροφοριακών Πινακίδων στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού .
ΘΕΜΑ 2ο: Επανεξέταση της υπ’ αριθ. 60/23-10-2013 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ( περίπτωση Βεντούρη 20-22).
ΘΕΜΑ 3Ο: Εισήγηση προς το Δημ. Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης σε οδικό τμήμα της Δημ. Κοινότητας Χολαργού ( Ασπασίας 68).
ΘΕΜΑ 4ο: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με τη διατήρηση θέσης κενωθέντος Περιπτέρου ( Συμβολή Μεσογείων & Υμηττού).
ΘΕΜΑ 5ο: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης στις διασταυρώσεις οδών, προς διευκόλυνση της διέλευσης των απορριμματοφόρων.
ΘΕΜΑ 6ο: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, για την έγκριση του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Περιπτέρων του Δήμου.
ΘΕΜΑ 7ο: Δήλωση Ένταξης στο Ν. 4178/2013.

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Γεωργία Αρβανίτη – Φραγκή

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός