Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αρ. απόφ. 270/2018 “Καθορισμός αμοιβών Ιεροπραξιών Ιερών Ναών Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κοιμητηρίου Παπάγου και Παμμεγίστων Ταξιαρχών Κοιμητηρίου Χολαργού, για το έτος 2019”

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Καθορίζει το ύψος των αμοιβών Ιεροπραξιών Ιερών Ναών Ευαγγελισμού τής Θεοτόκου Κοιμητηρίου Παπάγου και Παμμεγίστων Ταξιαρχών Κοιμητηρίου Χολαργού για το έτος 2019, ως ακολούθως:


Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 102 φορές