Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αρ. απόφ. 197/2018 “Συμμετοχή τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού στο πρόγραμμα «Επιταχυντής Δεξιοτήτων Mellon»”

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τη συμμετοχή τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού στο πρόγραμμα «Επιταχυντής Δεξιοτήτων Mellon», που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Knowl», με 100% χρηματοδότηση του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», μια κοινωνική πρωτοβουλία με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε υποδομές τού Δήμου (Βίλλα Σαλίγκαρου και αίθουσα Μελίνα Μερκούρη) κατά το διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου 2018 έως και τα τέλη Ιανουαρίου 2019.

Στο παραπάνω διάστημα, μετά από πρόσκληση του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, οι άνεργοι που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σεμινάρια, εκπαιδεύσεις και ατομικές συνεδρίες ενδυνάμωσης, με στόχο την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 151 φορές