Εκτύπωση αυτής της σελίδας

αρ. απόφ. 230/2017 "Καθορισμός αμοιβών Ιεροπραξιών των Ιερών Ναών των Κοιμητηρίων Παπάγου και Χολαργού, για το έτος 2018"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

 

Καθορίζει το ύψος των αμοιβών Ιεροπραξιών των Ιερών Ναών των Κοιμητηρίων Παπάγου και Χολαργού, για το έτος 2018, το οποίο παραμένει στα ίδια επίπεδα με το 2017 και συγκεκριμένα όπως αναφέρεται και στην επισυναπτόμενη Απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 521 φορές