Εκτύπωση αυτής της σελίδας

αρ. απόφ. 229/2017 "Καθορισμός οικονομικών όρων παραχώρησης σε τρίτους, της χρήσης τους, για το έτος 2018"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

 

Καθορίζει τους οικονομικούς όρους παραχώρησης σε τρίτους, της χρήσης τους, για το έτος 2018:

α) Δημοτικού Αμφιθεάτρου «Μίκης Θεοδωράκης»

β) Αίθουσας εκδηλώσεων «Μελίνα Μερκούρη»

γ) Αίθουσας εκθέσεων Δημαρχείου (μεταξύ Δημοτικού αμφιθεάτρου και αίθουσας Πολιτιστικού - Πνευματικού Κέντρου Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού)

δ) Αίθουσας εκδηλώσεων «Βίλας Σαλίγκαρου» 

ε) Κηποθεάτρου Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος 2017 και συγκεκριμένα όπως αναφέρεται και στην επισυναπτόμενη Απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 461 φορές