Εκτύπωση αυτής της σελίδας

αρ. απόφ. 227/2017 "Καθορισμός κοινόχρηστων χώρων των οποίων η χρήση επιτρέπεται, καθώς και των τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, για το έτος 2018"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

 

Καθορίζει τους κοινόχρηστους χώρους, των οποίων η χρήση επιτρέπεται καθώς και τα τέλη κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2018, στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος (2017) και συγκεκριμένα όπως αναφέρονται στην επισυναπτόμενη Απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 454 φορές Τελευταία τροποποίηση στις 09 Νοε 2017