Εκτύπωση αυτής της σελίδας

αρ. απόφ. 204/2017 "Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την υποχρεωτική μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, στην Τράπεζα της Ελλάδος"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Την μη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, στην Τράπεζα της Ελλάδος, εκφράζοντας την αντίθεσή του στο περιεχόμενο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20.04.2015, υπερασπιζόμενο την διοικητική και οικονομική ανεξαρτησία και αυτοτέλεια του Δήμου μας. 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 558 φορές Τελευταία τροποποίηση στις 09 Νοε 2017