Εκτύπωση αυτής της σελίδας

αρ. αποφ. 346/2016 Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης στις διασταυρώσεις των οδών, για διευκόλυνση της διέλευσης των οχημάτων

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τα ακόλουθα :

Εγκρίνει, την υπ’ αριθ. 21/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης σε διασταυρώσεις των οδών, για τη διευκόλυνση της διέλευσης των οχημάτων και να τοποθετηθούν στην πλευρά της οδού που δυσχεραίνει τη διέλευση των οχημάτων και σε κατάλληλες θέσεις και αποστάσεις, επαναφερόμενοι ελαστικοί κυλινδρικοί οριοδείκτες ύψους 0,75μ με αντανακλαστική μεμβράνη τύπου ΙΙ καθώς και διαγράμμιση της περιοχής.

Οι ακριβείς θέσεις των οδών που απαιτείται διαγράμμιση και τοποθέτηση οριοδεικτών, είναι :

 

Α. Στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού :

 1. Σαρανταπόρου & Μελπομένης (αριστερά)
 2. Σαρανταπόρου & Κοκκόλα (δεξιά)
 3. Ευτέρπης & Υμηττού (αριστερά)
 4. Ευτέρπης 41 & Αετιδέων (δεξιά)
 5. Ευτέρπης - σχολείο & Αετιδέων (δεξιά)
 6. Ξανθίππου & Αρτέμιδος (δεξιά)
 7. Χίου & Αριστοτέλους (αριστερά)
 8. Αριστοτέλους & Χίου ( δεξιά)
 9. Θεμιστοκλέους 18 & Σύρου 18 (δεξιά)
 10. Σύρου & Θεμιστοκλέους (αριστερά & δεξιά)
 11. Ευτέρπης 28 & Σαρανταπόρου (αριστερά)
 12. Αναστάσεως & Μελπομένης (δεξιά)
 13. Χρυστ. Σμύρνης 13Α & Κουντουριώτου (δεξιά)
 14. Πλ. Παπαφλέσσα & Κανάρη 2 (δεξιά)
 15. Κανάρη 2 & Πλ. Παπαφλέσσα (δεξιά)
 16. Μενίππου & Βιτάλη (αριστερά)
 17. Βιτάλη & Μενίππου (δεξιά)
 18. Μενίππου & Δωρίδος (αριστερά)
 19. Δωρίδος & Μενίππου (δεξιά)
 20. Σωκράτους & Ικαρίας (αριστερά)
 21. Ικαρίας & Σωκράτους (δεξιά)
 22. Πολυμνίας & Υμηττού (δεξιά)
 23. Υμηττού & Πολυμνίας (αριστερά)
 24. Ευτέρπης 50 & Περικλέους (αριστερά)
 25. Χρυστ. Σμύρνης & Κρέσνης (αριστερά)
 26. Κρέσνης & Χρυστ. Σμύρνης (δεξιά)
 27. Β. Μελά 34 & Μπουμπουλίνας (αριστερά)
 28. Μπουμπουλίνας & Β. Μελά 34 (δεξιά)
 29. Μενίππου & Δωρίδος (δεξιά)
 30. Αγίας Τριάδος 14 & Αθ. Διάκου (δεξιά - ρεύμα ανόδου)
 31. Αγίας Τριάδος 9 & Κωνσταντινουπόλεως (δεξιά - ρεύμα καθόδου)

 

Β. Στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου :

 1. Αρτέμιδος & Κορυτσάς (αριστερά & δεξιά)

  

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

Διαβάστηκε 435 φορές