Εκτύπωση αυτής της σελίδας

αρ. αποφ. 339/2016 Αντικατάσταση εκπροσώπου Συλλόγου Γονέων Παιδικών Σταθμών, από τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τα ακόλουθα :

Εγκρίνει, την αντικατάσταση του εκπροσώπου Συλλόγου Γονέων των Παιδικών Σταθμών του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας & Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.) Παπάγου - Χολαργού» κας Παρασκευής Κούτρα - Σεληνοπούλου, η οποία αυτοδικαίως έπαψε να είναι μέλος λόγω αποφοίτησης του τέκνου της από τον Παιδικό Σταθμό, από την κα Ελένη Πετρίχου του Χρήστου, ως τακτικό μέλος και την αντικατάσταση του αναπληρωματικού μέλους, κου Ευάγγελου Περδικάρη, ο οποίος επίσης αυτοδικαίως έπαψε να είναι μέλος, από τον κο Γεώργιο Κούνδουρο του Ιωάννη.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

 

 

Διαβάστηκε 468 φορές