Εκτύπωση αυτής της σελίδας

αρ. αποφ. 337/2016 Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, για την εκποίηση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων “πραγμάτων” του Δήμου, για το έτος 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τα ακόλουθα :

Ορίζει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, στην Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών, για την εκποίηση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων «πραγμάτων» του Δήμου, για το έτος 2017, το Δήμαρχο Παπάγου – Χολαργού κο Ηλία Αποστολόπουλο ως Πρόεδρο της Επιτροπής και μέλη αυτής, τους Δημοτικούς Συμβούλους :

 

Α. Τακτικά Μέλη :

  1. Ιωάννης Σκουτέρης
  2. Βασιλική Μπουφούνου

 

Β. Αναπληρωματικά Μέλη :

  1. Αθανάσιος Χαρακτινιώτης (αναπληρωτής Δημάρχου - Προέδρου της Επιτροπής)
  2. Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

 

Διαβάστηκε 499 φορές Τελευταία τροποποίηση στις 12 Μαϊ 2017