Εκτύπωση αυτής της σελίδας

αρ. αποφ. 278/2016 Έγκριση της υπ΄ αριθ. 19/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την παραχώρηση δύο (2) θέσεων στάθμευσης οχημάτων, έξωθεν Πρεσβείας Καζακστάν (Υμηττού 122), της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, την υπ΄ αριθ. 19/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη παραχώρηση δύο (2) θέσεων στάθμευσης οχημάτων, έξωθεν της Πρεσβείας Καζακστάν, επί της οδού Υμηττού 122, στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και την υπ΄ αριθ. 76/2015 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου - Χολαργού.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Οικονόμου

Διαβάστηκε 659 φορές